EU-barometrar

Alla EU-länder genomför månatliga undersökningar liknande Konjunkturbarometern. Europeiska kommissionen är med och delfinansierar undersökningarna.

Konjunkturinstitutets barometrar görs månads- och kvartalsvis. Frågorna i den månadsvisa Konjunkturbarometern är harmoniserade enligt EU:s riktlinjer och genomförs i samarbete med EU/DG2. Genom länken till höger når du EU:s sammanställning av medlemsländernas månadsbarometrar.

Upplägg och metoder skiljer sig inte principiellt från Konjunkturinstitutets kvartalsbarometer. Antal frågor samt antal näringsgrenar och urvalsstorlekar är emellertid färre i månadsbarometern.

Tidsserierna som Konjunkturinstitutet publicerar kan skilja sig från motsvarande serier publicerade av EU. Det beror på att man använder två olika programvaror för att göra säsongsrensning. Konjunkturinstitutet använder X12-Arima och EU använder Daintes.

Konjunkturinstitutet gör prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar också den ekonomiska utvecklingen, i Sverige och internationellt, och bedriver tillämpad forskning inom nationalekonomi.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Din mejladress:


Välj nyhetsbrev:

PublikationerMiljöekonomiLediga jobb