Företagens och hushållens syn på ekonomin i Konjunktur­barometern

Konjunkturinstitutet frågar varje månad svenska företag och hushåll om deras syn på ekonomin, nu och i framtiden. Resultaten publiceras i rapporten Konjunkturbarometern.

Konjunkturbarometern ger snabba, kvalitativa indikationer om ekonomiska variabler. Indikatorerna är betydelsefulla som underlag för prognosarbetet.

Svar från företag och hushåll om svensk ekonomi

Företagsbarometern frågar drygt 6 000 företag varje månad om hur de upplever nuläget och vad de har för förväntningar om den närmaste framtiden. Fyra gånger om året görs en kvartalsbarometer med fler frågor.

Enkäten är utformad i samråd med Näringslivets nämnd för regelgranskning (NNR). Hushållsbarometern intervjuar varje månad 1 500 svenska hushåll. Frågorna handlar om hushållens syn på den egna och den svenska ekonomin, förväntningar om räntor och inflation samt om planerade inköp av kapitalvaror och sparande.

En del av den officiella statistiken

Resultaten från Konjunkturbarometerns frågor till svenska hushåll är en del av Sveriges officiella statistik. Den officiella statistiken ska alltid finnas tillgänglig i elektronisk form.

I ansvaret för det officiella statistiken ingår att se till att statistiken är:

  • objektiv
  • dokumenterad
  • kvalitetsdeklarerad

Statistiska centralbyrån, SCB, har ansvar för att samordna och stödja systemet för den officiella statistiken.


Så sammanställs Konjunktur­barometern

Företagens svarsfrekvens

Från och med maj 2016 kan du se företagens svarsfrekvens i Statistik­databasen. Andelen som svarar går att visa som en egen serie, för alla frågor i alla branscher.

Mer om Konjunktur­barometern: studier, analyser och fördjup­ningar

Hur bra prognoser ger hushållens förtroende­indikator? En undersökning av hur de två huvudsakliga konsument­förtroende­indikatorerna i Sverige – Konjunkturinstitutets och Europeiska kommissionens – kan prognostisera utvecklingen i hushållens konsumtionssutgifter. Working paper 139: 

I april 2015 ändrades metoden för att beräkna hushållens inflationsförväntningar. De nya beräkningarna började redovisas i juni 2015. Beskrivning av nyheterna:

Hur träff­säkra är företagens och hushållens inflations­förvänt­ningar på ett års sikt? Fördjupning i Konjunkturläget december 2009:

En modellbaserad prognosövning visar att prognosförmågan på korta horisonter hos en makroekonomisk modell förbättras när vissa serier från konjunkturbarometern inkluderas. Fördjupning i Konjunkturläget juni 2009:

Kontakt

Maria Billstam
Chef för Konjunkturbarometern
08-453 59 04

Dela

Dela
Tipsa en kompis

Konjunkturinstitutet gör prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar också den ekonomiska utvecklingen, i Sverige och internationellt, och bedriver tillämpad forskning inom nationalekonomi.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Din mejladress:


Välj nyhetsbrev:

PublikationerMiljöekonomiLediga jobb