Statistik hos andra myndigheter

Statistiska centralbyrån (SCB) och flera andra myndigheter producerar ekonomisk statistik för Sverige. Nedan hittar du länkar till några av dessa statistikproducenter. På SCB:s webbplats hittar du även officiell statitisk från andra myndigheter.