Indikatorer i Konjunktur­barometern

Indikatorer

Barometerindikatorn

Indikatorm efter Indikator och Period

 

Maj 2021

Juni 2021

Juli 2021

Barometerindikatorn

119,0

119,8

122,4

Företag

Indikatorm efter Indikator och Period

 

Maj 2021

Juni 2021

Juli 2021

Tillverkningsindustri (SNI 10-33)

125,7

125,1

129,2

Bygg & anläggning (SNI 41-42)

106,7

109,6

108,4

Detaljhandel (SNI 45 + 47)

111,1

115,0

119,5

Tjänstesektorn

109,9

112,8

115,7


Hushåll

indikatorhus efter Indikator, Grupp och Period

 

Maj 2021

Juni 2021

Juli 2021

Konfidensindikator hushåll

 

 

 

Alla

111,5

109,3

106,5

Män

104,4

101,9

100,2

Kvinnor

111,2

107,0

107,5

Makroindex hushåll

 

 

 

Alla

109,4

113,9

113,0

Män

102,0

105,0

105,0

Kvinnor

104,8

108,9

108,5

Mikroindex hushåll

 

 

 

Alla

111,6

109,8

105,9

Män

104,1

104,5

101,2

Kvinnor

115,4

109,8

110,1

hushallinfrant efter Fråga, Serie, Grupp och Period

 

Maj 2021

Juni 2021

Juli 2021

Förväntad inflation om 12 månader

 

 

 

Medelvärde, Exklusive extremvärlden

 

 

 

Alla

4,7

4,3

4,9

Män

4,4

4,3

4,9

Kvinnor

5,1

4,3

5,0