Indikatorer i Konjunktur­barometern

Indikatorer

Barometerindikatorn

Barometerindikatorn och andra indikatorer efter Indikator och Period

 

Juni 2023

Juli 2023

Augusti 2023

Barometerindikatorn

89,9

87,7

85,2

Företag

Barometerindikatorn och andra indikatorer efter Indikator och Period

 

Juni 2023

Juli 2023

Augusti 2023

Tillverkningsindustri (SNI 10-33)

101,6

97,5

96,6

Bygg & anläggning (SNI 41-42)

96,5

95,9

97,3

Detaljhandel (SNI 45 + 47)

87,3

88,7

88,4

Tjänstesektorn (SNI 49-82 + 95-96)

92,1

91,3

87,2


Hushåll

Hushållsindikatorer - månad efter Indikator, Grupp och Period

 

Juni 2023

Juli 2023

Augusti 2023

Konfidensindikator hushåll

 

 

 

Alla

72,2

72,5

70,4

Män

70,1

69,7

68,9

Kvinnor

73,2

72,7

69,9

Makroindex hushåll

 

 

 

Alla

86,1

86,9

84,2

Män

82,1

83,0

80,9

Kvinnor

83,8

83,8

81,0

Mikroindex hushåll

 

 

 

Alla

64,8

66,6

65,4

Män

64,4

65,5

64,7

Kvinnor

66,9

68,3

66,5

Hushållen - räntor och inflation efter Fråga, Serie, Grupp och Period

 

Juni 2023

Juli 2023

Augusti 2023

Förväntad inflation om 12 månader

 

 

 

Medelvärde, Exklusive extremvärlden

 

 

 

Alla

5,5

6,2

7,4

Män

4,6

6,0

6,9

Kvinnor

6,6

6,5

8,3