Indikatorer i Konjunktur­barometern

Indikatorer

Barometerindikatorn

Barometerindikatorn och andra indikatorer efter Indikator och Period

 

November 2022

December 2022

Januari 2023

Barometerindikatorn

85,6

85,0

82,3

Företag

Barometerindikatorn och andra indikatorer efter Indikator och Period

 

November 2022

December 2022

Januari 2023

Tillverkningsindustri (SNI 10-33)

104,5

103,7

99,5

Bygg & anläggning (SNI 41-42)

101,5

101,2

96,1

Detaljhandel (SNI 45 + 47)

76,7

75,1

78,6

Tjänstesektorn

86,0

87,5

85,8


Hushåll

Hushållsindikatorer - månad efter Indikator, Grupp och Period

 

November 2022

December 2022

Januari 2023

Konfidensindikator hushåll

 

 

 

Alla

58,6

55,4

56,3

Män

55,5

55,3

51,6

Kvinnor

59,5

54,8

59,9

Makroindex hushåll

 

 

 

Alla

77,3

78,2

77,3

Män

74,7

76,4

74,2

Kvinnor

75,1

76,0

76,3

Mikroindex hushåll

 

 

 

Alla

52,8

45,8

48,7

Män

50,5

48,2

43,4

Kvinnor

55,0

43,9

54,7

Hushållen - räntor och inflation efter Fråga, Serie, Grupp och Period

 

November 2022

December 2022

Januari 2023

Förväntad inflation om 12 månader

 

 

 

Medelvärde, Exklusive extremvärlden

 

 

 

Alla

10,3

10,2

10,3

Män

9,9

9,4

10,0

Kvinnor

11,0

11,3

10,7