Indikatorer i Konjunktur­barometern

Indikatorer

Barometerindikatorn

Barometerindikatorn och andra indikatorer efter Indikator och Period

 

Juni 2022

Juli 2022

Augusti 2022

Barometerindikatorn

105,2

101,4

97,5

Företag

Barometerindikatorn och andra indikatorer efter Indikator och Period

 

Juni 2022

Juli 2022

Augusti 2022

Tillverkningsindustri (SNI 10-33)

119,8

119,4

116,4

Bygg & anläggning (SNI 41-42)

106,8

107,1

107,9

Detaljhandel (SNI 45 + 47)

102,4

92,4

92,8

Tjänstesektorn

106,2

104,7

98,4


Hushåll

Hushållsindikatorer - månad efter Indikator, Grupp och Period

 

Juni 2022

Juli 2022

Augusti 2022

Konfidensindikator hushåll

 

 

 

Alla

67,2

56,1

56,3

Män

61,1

52,0

50,2

Kvinnor

70,6

57,4

57,6

Makroindex hushåll

 

 

 

Alla

83,7

79,6

80,8

Män

78,7

74,8

76,1

Kvinnor

80,8

76,8

78,1

Mikroindex hushåll

 

 

 

Alla

66,3

50,2

50,1

Män

59,6

48,5

45,2

Kvinnor

73,3

53,8

53,8

Hushållen - räntor och inflation efter Fråga, Serie, Grupp och Period

 

Juni 2022

Juli 2022

Augusti 2022

Förväntad inflation om 12 månader

 

 

 

Medelvärde, Exklusive extremvärlden

 

 

 

Alla

10,6

10,6

10,3

Män

10,4

10,3

10,0

Kvinnor

11,0

10,9

10,7