Indikatorer i Konjunktur­barometern

Indikatorer

Barometerindikatorn

Indikatorm efter Indikator och Period

 

Oktober 2020

November 2020

December 2020

Barometerindikatorn

95,8

97,2

95,6

Företag

Indikatorm efter Indikator och Period

 

Oktober 2020

November 2020

December 2020

Tillverkningsindustri (SNI 10-33)

105,9

109,9

106,9

Bygg & anläggning (SNI 41-42)

93,2

94,9

95,6

Detaljhandel (SNI 45 + 47)

107,8

99,7

97,5

Tjänstesektorn

88,2

88,6

86,4


Hushåll

indikatorhus efter Indikator, Grupp och Period

 

Oktober 2020

November 2020

December 2020

Konfidensindikator hushåll

 

 

 

Alla

89,6

88,6

92,3

Män

87,6

84,3

87,9

Kvinnor

91,2

88,5

92,1

Makroindex hushåll

 

 

 

Alla

90,6

87,9

91,5

Män

92,2

83,4

87,9

Kvinnor

91,7

83,7

86,9

Mikroindex hushåll

 

 

 

Alla

88,3

89,6

93,1

Män

87,5

88,0

91,0

Kvinnor

89,3

90,8

95,6

hushallinfrant efter Fråga, Serie, Grupp och Period

 

Oktober 2020

November 2020

December 2020

Förväntad inflation om 12 månader

 

 

 

Medelvärde, Exklusive extremvärlden

 

 

 

Alla

3,5

3,9

3,7

Män

2,8

3,6

3,4

Kvinnor

3,5

4,3

4,1