Indikatorer i Konjunktur­barometern

Indikatorer

Barometerindikatorn

Indikatorm efter Indikator och Period

 

Maj 2020

Juni 2020

Juli 2020

Barometerindikatorn

64,8

75,3

83,4

Företag

Indikatorm efter Indikator och Period

 

Maj 2020

Juni 2020

Juli 2020

Tillverkningsindustri (SNI 10-33)

77,0

89,3

95,7

Bygg & anläggning (SNI 41-42)

89,1

89,8

92,6

Detaljhandel (SNI 45 + 47)

76,7

85,7

96,7

Tjänstesektorn

54,1

61,9

73,3


Hushåll

indikatorhus efter Indikator, Grupp och Period

 

Maj 2020

Juni 2020

Juli 2020

Konfidensindikator hushåll

 

 

 

Alla

77,5

84,1

83,3

Män

74,9

81,3

82,0

Kvinnor

80,2

86,5

85,5

Makroindex hushåll

 

 

 

Alla

76,8

84,7

84,1

Män

77,2

84,9

85,0

Kvinnor

77,0

84,8

83,3

Mikroindex hushåll

 

 

 

Alla

81,0

87,5

88,6

Män

78,9

84,4

84,6

Kvinnor

82,8

90,7

93,9

hushallinfrant efter Fråga, Serie, Grupp och Period

 

Maj 2020

Juni 2020

Juli 2020

Förväntad inflation om 12 månader

 

 

 

Medelvärde, Exklusive extremvärlden

 

 

 

Alla

3,1

3,5

3,6

Män

2,7

3,0

3,2

Kvinnor

3,8

4,4

4,3