Indikatorer i Konjunktur­barometern

Indikatorer

Företag

Barometerindikatorn och andra indikatorer efter Indikator och Period

 

April 2018

Maj 2018

Juni 2018

Barometerindikatorn

110,2

108,6

108,7

Totala näringslivet

106,6

106,0

108,5

Tillverkningsindustri

119,4

118,5

116,1

Bygg- & anläggning (41+42)

112,2

104,1

105,7

Detaljhandel (SNI 45+47)

99,8

103,1

105,6

Tjänstesektorn

101,8

101,3

104,4


Hushåll

Hushållsindikatorer efter Indikator, Grupp och Period

 

April 2018

Maj 2018

Juni 2018

Konfidensindikator hushåll

 

 

 

Alla

100,9

97,9

96,8

Män

99,1

95,3

95,3

Kvinnor

100,1

100,5

100,1

Makroindex hushåll

 

 

 

Alla

99,8

100,2

98,9

Män

97,6

98,6

97,2

Kvinnor

102,6

102,0

101,0

Mikroindex hushåll

 

 

 

Alla

98,1

95,8

94,0

Män

96,6

93,4

93,1

Kvinnor

96,4

99,4

98,4

Hushållen efter Fråga, Serie, Grupp och Period

 

April 2018

Maj 2018

Juni 2018

Förväntad inflation om 12 månader

 

 

 

Exklusive extremvärlden

 

 

 

Alla

2,9

3,1

3,4

Män

2,7

3,0

3,3

Kvinnor

3,3

3,2

3,5