Indikatorer i Konjunktur­barometern

Indikatorer

Barometerindikatorn

Indikatorm efter Indikator och Period

 

Oktober 2019

November 2019

December 2019

Barometerindikatorn

93,9

94,6

93,3

Företag

Indikatorm efter Indikator och Period

 

Oktober 2019

November 2019

December 2019

Tillverkningsindustri (SNI 10-33)

96,4

95,7

94,5

Bygg & anläggning (SNI 41-42)

103,2

103,2

102,7

Detaljhandel (SNI 45 + 47)

102,5

106,5

110,0

Tjänstesektorn

92,1

94,6

91,0


Hushåll

indikatorhus efter Indikator, Grupp och Period

 

Oktober 2019

November 2019

December 2019

Konfidensindikator hushåll

 

 

 

Alla

92,8

92,0

94,1

Män

90,6

89,7

90,6

Kvinnor

93,9

95,3

97,6

Makroindex hushåll

 

 

 

Alla

86,0

85,7

86,3

Män

84,5

84,5

84,3

Kvinnor

88,7

87,9

89,8

Mikroindex hushåll

 

 

 

Alla

98,2

93,3

98,5

Män

98,8

92,2

95,9

Kvinnor

95,5

96,7

100,2

hushallinfrant efter Fråga, Serie, Grupp och Period

 

Oktober 2019

November 2019

December 2019

Förväntad inflation om 12 månader

 

 

 

Medelvärde, Exklusive extremvärlden

 

 

 

Alla

3,3

3,4

3,2

Män

2,9

3,4

3,0

Kvinnor

3,8

3,3

3,6