Indikatorer i Konjunktur­barometern

Indikatorer

Barometerindikatorn

Indikatorm efter Indikator och Period

 

Maj 2019

Juni 2019

Juli 2019

Barometerindikatorn

99,1

98,1

96,8

Företag

Indikatorm efter Indikator och Period

 

Maj 2019

Juni 2019

Juli 2019

Tillverkningsindustri (SNI 10-33)

102,5

100,0

96,9

Bygg & anläggning (SNI 41-42)

102,1

100,9

102,8

Detaljhandel (SNI 45 + 47)

106,0

102,5

102,7

Tjänstesektorn

99,2

98,3

96,5


Hushåll

indikatorhus efter Indikator, Grupp och Period

 

Maj 2019

Juni 2019

Juli 2019

Konfidensindikator hushåll

 

 

 

Alla

90,8

94,1

97,7

Män

88,4

91,0

97,3

Kvinnor

93,3

96,9

97,1

Makroindex hushåll

 

 

 

Alla

91,6

90,7

93,5

Män

89,5

87,5

91,8

Kvinnor

94,2

94,9

96,4

Mikroindex hushåll

 

 

 

Alla

90,3

98,4

101,4

Män

87,7

96,0

101,2

Kvinnor

93,8

100,5

100,9

hushallinfrant efter Fråga, Serie, Grupp och Period

 

Maj 2019

Juni 2019

Juli 2019

Förväntad inflation om 12 månader

 

 

 

Exklusive extremvärlden

 

 

 

Alla

3,6

3,4

3,3

Män

3,4

3,2

3,0

Kvinnor

3,9

3,6

3,6