Så fungerar prognosdatabasen

Du får utan kostnad ladda ner obegränsade mängder data från Konjunkturinstitutets webbplats. Du får även bearbeta, kopiera och sprida datamaterialet vidare till andra användare, också för kommersiell användning. Detta gäller både manuell hämtning och hämtning via databasens API.

Så använder du prognosdatabasen

Så gör du för att automatisera

Databasens gränssnitt gör det enkelt att söka och ladda ned data. I gränssnittet kan du även spara din sökning och på det sättet få direkt tillgång till uppdaterade prognosdata när de publiceras, utan att behöva göra om sökningen i gränssnittet. För de flesta användare är dessa möjligheter tillräckliga.

För användare som vill automatisera och programmera hämtningen ännu mer finns databasens API. API:t kan utnyttjas på olika sätt men förutsätter vissa programmeringskunskaper.

Konjunkturinstitutet har inte möjlighet att bistå med råd och stöd i frågor om applikationer för att använda API:t. Med det enkla Excelbaserade system som vi har utvecklat kan du dock skapa egna Excelfiler som kopplas till prognosdatabasen och uppdateras automatiskt.

Syftet är dels att erbjuda ett färdigt Excelsystem för användare som vill ladda ned större skräddarsydda delar av prognosdatabasen, dels att tillhandahålla ett exempel för den som är intresserad av att själv programmera sådana uttag i Excel (VBA). Konjunkturinstitutet reserverar sig för eventuella felaktigheter i systemet.

Följ dessa steg:

  1. Ladda ner filerna APIMall.xlsmExcel samt APIStyrfil.xlsmExcel och placera dem i samma mapp.
  2. Öppna APIStyrfil.xlsmExcel och följ instruktionerna.

Filer

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
XLSM APIMall.xlsm 29.5 kB 2016-06-28 09.05
XLSM APIStyrfil.xlsm 62.3 kB 2016-06-28 09.05