Prognosdiagram

Alla diagram från tidigare utgåvor av Konjunkturinstitutets prognoser och underlag till alla diagram från respektive beräkningsomgång.

Konjunkturläget 2019

Konjunkturläget 2018

Konjunkturläget 2017

Konjunkturläget 2016

Konjunkturläget 2015

Konjunkturläget 2014

Konjunkturläget 2013

Konjunkturläget 2012

December

Augusti

Juni