Data från prognoser gjorda 2007-2015

Underlag till Konjunkturinstitutets prognoser från varje beräkningsomgång perioden 2007–2015. Hämta enstaka filer eller paketerade i zip-format.

Prognosdata 2015

December

Oktober

Augusti

Juni

Prognosdata 2014

December

Augusti

Juni

Prognosdata 2013

December

Augusti

Juni

Mars

Konjunkturinstitutet gör prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar också den ekonomiska utvecklingen, i Sverige och internationellt, och bedriver tillämpad forskning inom nationalekonomi.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Din mejladress:


Välj nyhetsbrev:

PublikationerMiljöekonomiLediga jobb