Covid-19 – tillfälliga extramätningar, m.m.

Från och med april gör vi extramätningar med anledning av coronaviruset och covid-19-pandemin. Orsaken är att det behövs ytterligare information om pandemins ekonomiska effekter på hushåll och företag. Just nu sammanställer vi även extern statistik på veckobasis som indikatorer för ekonomins utveckling.

Extramätningar

 • 2020-09-15 | Extramätning

  Omsättningen ökar bland tjänsteföretagen

  Läs mer
 • 2020-09-01 | Extramätning

  Allt mindre andel företag uppger stora omsättningstapp

  Läs mer
 • 2020-08-27 | Extrafrågor

  Nästan samtliga företag inom tillverkningsindustrin uppger minskad efterfrågan som en anledning till minskad produktion

  Läs mer
 • 2020-08-18 | Extramätning

  Tydligt lyft för tillverkningsindustrin

  Läs mer
 • 2020-08-04 | Extramätning

  Färre företag drabbade av omsättningstapp

  Läs mer
 • 2020-07-29 | Extrafrågor

  Färre företag inom tillverkningsindustrin uppger leveransproblem som anledning till minskad produktion

  Läs mer
 • 2020-07-08 | Extramätning

  Hushållens konfidensindikator steg marginellt under andra halvan av juni

  Läs mer
 • 2020-06-30 | Extramätning

  Fortsatt positiv utveckling inom tillverkningsindustrin

  Läs mer
 • 2020-06-24 | Extrafrågor

  Fler företag är positiva om framtida produktion

  Läs mer
 • 2020-06-16 | Extramätning

  Färre industriföretag uppger ett stort omsättningstapp

  Läs mer

Sammanställning av andras indikatorer och statistik

Diagram på veckobasis från externa källor över den ekonomiska utvecklingen.