Covid-19 – tillfälliga extramätningar, m.m.

Från och med april gör vi extramätningar med anledning av coronaviruset och covid-19-pandemin. Orsaken är att det behövs ytterligare information om pandemins ekonomiska effekter på hushåll och företag. Just nu sammanställer vi även extern statistik på veckobasis som indikatorer för ekonomins utveckling.

Extramätningar

 • | Extramätning

  Något fler företag rapporterar om en minskning i omsättning

  Läs mer
 • | Extrafrågor

  Fler industriföretag tycks ha personalbrist

  Läs mer
 • | Extramätning

  Allt fler företag uppger att omsättningstappet minskar

  Läs mer
 • | Extrafrågor

  Fler företag är positiva om framtida produktion

  Läs mer
 • | Extramätning

  Små förändringar i omsättning

  Läs mer
 • | Extramätning

  Omsättningen ökar bland tjänsteföretagen

  Läs mer
 • | Extramätning

  Allt mindre andel företag uppger stora omsättningstapp

  Läs mer
 • | Extrafrågor

  Nästan samtliga företag inom tillverkningsindustrin uppger minskad efterfrågan som en anledning till minskad produktion

  Läs mer
 • | Extramätning

  Tydligt lyft för tillverkningsindustrin

  Läs mer
 • | Extramätning

  Färre företag drabbade av omsättningstapp

  Läs mer

Sammanställning av andras indikatorer och statistik

Diagram på veckobasis från externa källor över den ekonomiska utvecklingen.