2021-11-22

Annulleringsmekanismens inverkan på konsekvenser av svenska åtgärder

Annulleringsmekanismens inverkan på konsekvenser av svenska åtgärder

Den här rapporten utgör Konjunkturinstitutets fjärde delstudie i ett pågående regeringsuppdrag om att analysera potentiella klimatåtgärder inom ramen för EU:s system för utsläppshandel (EU ETS). Uppdraget innebär bland annat att KI löpande ska analysera och redovisa de förslag som Europeiska kommissionen presenterar gällande EU ETS.

Sammanfattande punkter:

  • När EU ETS reformerades inför fjärde handelsperioden infördes en annulleringsmekanism i marknadsstabilitetsreserven (MSR).
  • Annulleringsmekanismen sätter ett tak för hur många utsläppsrätter som kan finnas i MSR från och med 2023. Om det ett givet år finns fler utsläppsrätter i MSR än vad taket tillåter kommer dessa att annulleras.
  • Annulleringsmekanismen påverkar hur handelssystemet fungerar på flera sätt. En effekt är att svenska ytterligare utsläppsminskningar inom ETS-sektorn, till skillnad från tidigare, nu kan ha inverkan på de totala utsläppen.
  • EU-kommissionen föreslog i Fit-for-55-paketet att MSR ska förändras på tre punkter; (i) en bibehållen hög inmatningstakt fram till 2030, (ii) ett fast maxtak för antalet utsläppsrätter i MSR, samt (iii) en särskild regel för inmatning när antalet utsläppsrätter i omlopp ligger nära det tröskelvärde under vilket inmatningen av utsläppsrätter till reserven upphör.
  • Konjunkturinstitutet har till denna studie vidareutvecklat den simuleringsmodell myndigheten tog fram 2018.
  • Den nya modellen används för att skapa en bättre förståelse för hur annulleringsmekanismen fungerar och för att analysera konsekvenser av kommissionens föreslagna tre förändringar av MSR.
  • Analysen tyder på att kommissionens tre förslag generellt har begränsade effekter. Den mest markanta är att annulleringen blir större under kommissionens förslag. Detta gäller särskilt 2023, vilket är första året mekanismen är aktiv. Effekten på de totala utsläppen och prisnivåer är, trots detta, relativt liten.
  • Förslaget har emellertid stor inverkan på hur svenska ytterligare utsläppsminskningar inom ETS påverkar systemets totala utsläpp.
  • Under nuvarande system minskar effekten (utväxlingen) av svenska ytterligare utsläppsminskningar desto senare de genomförs.
  • Under kommissionens förslag, specifikt (iii), får svenska ytterligare utsläpps-minskningar fullt genomslag på de totala utsläppen så länge de genomförs innan antalet utsläppsrätter i omlopp når sitt tröskelvärde.