2021-11-02

Specialstudie om finanspolitiska multiplikatorer

Finanspolitiska multiplikatorer i Sverige

I denna specialstudie beräknas finanspolitiska multiplikatorer för åtta olika finanspolitiska instrument. Beräkningarna är gjorda med hjälp av Konjunkturinstitutets allmän-jämviktsmodell SELMA, som är parameteriserad för att dess dynamik ska stämma överens med svensk ekonomi.

Studien visar att de finanspolitiska multiplikatorerna generellt sett är i linje med den akademiska litteraturen. Multiplikatorn för offentlig konsumtion ligger strax över ett, vilket är i linje med empiriska studier. Vidare visas att den bedrivna penningpolitiken under den finanspolitiska stimulansperioden spelar stor roll för multiplikatorernas storlek. I synnerhet har en penningpolitik där räntan är helt oförändrad (passiv penningpolitik) under den finanspolitiska stimulansperioden en signifikant effekt på multiplikatorerna. Dessutom ger en passiv penningpolitik en större effekt på de finanspolitiska multiplikatorerna än en ränta som har nått sin nedre gräns.