2021-10-15

Utsläppshandel för byggnader och vägtransporter

Utsläppshandel för byggnader och vägtransporter

Den här rapporten utgör Konjunkturinstitutets tredje delstudie inom ramen för ett pågående regeringsuppdrag: ”Analysera potentiella klimatåtgärder inom ramen för EU:s system för utsläppshandel”.

Uppdraget innebär bland annat att KI löpande ska analysera och redovisa de förslag som Europeiska kommissionen presenterar gällande EU ETS. Delstudiens syfte är att analysera effekter av det förslag till nytt separat handelssystem för växthusgasutsläpp från uppvärmning av byggnader och vägtransporter som presenterades av kommissionen 14 juli 2021.

Analysen är konceptuell och syftar till att identifiera övergripande effekter av att införa handelssystemet, både för Sverige och på ett EU-övergripande plan.