2016-08-25

Specialstudie 52: Rapportering till Kommittén om översyn av målet för det finansiella sparandet

Rapportering till Kommittén om översyn av målet för det finansiella sparandet

Kommittén om översyn av målet för den offentliga sektorns finansiella sparande har gett Konjunkturinstitutet i uppdrag att uppdatera vissa av de beräkningar som redovisas i Specialstudie 45: Konsekvenser av att införa ett balansmål för finansiellt sparande i offentlig sektor.

Här hittar du Specialstudie 45.

Utöver uppdateringen av dessa beräkningar ingår i uppdraget att beräkna effekterna av flera nivåer på saldomålet.

Dessutom har kommittén bett Konjunkturinstitutet att studera de konjunkturella effekterna av olika nivåer för saldomålet och att resonera kring vissa frågor som relaterar till saldomål för de offentliga finanserna.

Rapporten innehåller sju kapitel:

  1. Uppdaterade långsiktsscenarier
  2. Makroekonomiska effekter på kort sikt av anpassning till olika saldomål 2020
  3. Finansiellt sparande i kommunsektorn
  4. Produktivitetstillväxt och bibehållet offentligt åtagande vid ett balansmål
  5. Ränta, tillväxt och skatter vid olika saldomål
  6. Skuldens roll i framtida revideringar av saldomålet
  7. Dekomponering av förändringen av förändringen i offentlig sektors finansiella nettoförmögenhet