2016-05-25

Specialstudie 50: Kortsiktiga makroekonomiska effekter av kreditbegränsande makrotillsynsåtgärder

Kortsiktiga makroekonomiska effekter av kreditbegränsande makrotillsynsåtgärder

I specialstudien undersöks de kortsiktiga makroekonomiska effekterna av kreditbegränsande makrotillsynsåtgärder. Undersökningen baseras på en genomgång av tidigare resultat med utgångspunkt i internationella och svenska erfarenheter. Dessutom presenteras nya skattningar som kopplar ihop kreditbegränsningar för hushållen med den makroekonomiska utvecklingen.

Kreditbegränsande makrotillsynsåtgärder, det vill säga åtgärder som begränsar hushållens möjligheter att låna, kan bidra till att minska riskerna som hänger samman med hushållens skuldsättning.

Exempel på kreditbegränsande åtgärder är skuldkvotstak, ett tak för skuldbetalningar i förhållande till hushållets inkomster och bolånetak. Samtidigt som kreditbegränsande åtgärder kan användas för att minska risker så kan de påverka den makroekonomiska utvecklingen negativt.

Rapporten har tagits fram i samarbete med Finansinspektionen.