2007-12-19

Ekonomisk värdering av biologisk mångfald ger bättre beslutsunderlag

Ekonomisk värdering av biologisk mångfald ger bättre beslutsunderlag

Konjunkturinstitutet har på uppdrag av Miljödepartementet undersökt möjligheten att värdera biologisk mångfald ekonomiskt. Analysen visar att en ekonomisk värdering ger bättre beslutsunderlag eftersom en sådan värdering lättare synliggör effekterna av förändrad biologisk mångfald. 

En ekonomisk värdering ger bättre beslutsunderlag eftersom en sådan värdering lättare synliggör effekterna av förändrad biologisk mångfald. I studien betonas att det ekonomiska värdet av biologisk mångfald bestäms via människors värdering av ekosystemtjänster som i sin tur påverkas av förändringar i den biologiska mångfalden.