2007-03-01

Den svenska jämviktsarbetslösheten: En översikt av kunskapsläget

Den svenska jämviktsarbetslösheten: En översikt av kunskapsläget

I denna specialstudie presenterar Konjunkturinstitutet en översikt av kunskapsläget kring jämviktsarbetslösheten.

Syftet är att kortfattat summera den existerande forskningen och att peka på framtida forsknings- och utredningsbehov.