2003-12-16

Kostnadseffektivitet i svensk miljöpolitik för Östersjön - en utvärdering

Kostnadseffektivitet i svensk miljöpolitik för Östersjön

Sverige har sedan slutet av 1980-talet haft som uttalat mål att minska kvävebelastningen på Östersjön. För att nå detta mål har man inom miljöpolitiken infört krav på olika typer av åtgärder för de sektorer som bidrar till utsläppen; jordbruket, reningsverken, hushållen, industrin och transportsektorn.

Syftet med denna studie är att undersöka om den förda politiken varit kostnadseffektiv. För att uppnå kostnadseffektivitet i Östersjöpolitiken krävs att marginalkostnaden för svenska åtgärder ställs i relation till marginalkostnaden för åtgärder i andra länder runt Östersjön.

Det fordras också att marginalkostnaderna för olika typer av åtgärder i olika delar av Sverige relateras till varandra.

Studien omfattar i huvudsak en jämförelse av genomförda svenska åtgärder med resultat från en kostnadsminimeringsmodell.