2011-12-22

Är energieffektivisering effektiv miljöpolitik eller långdistans i ett ekorrhjul?

Är energieffektivisering effektiv miljöpolitik eller långdistans i ett ekorrhjul?

Från ett strikt ekonomiskt perspektiv kan rekyleffekten ses som en oproblematisk ekonomisk dynamik som följer av teknologisk utveckling. Rekyleffekten blir ett problem först när det finns restriktioner för den ekonomiska tillväxten i form av energi- och miljömål.

Frågan blir då om policyåtgärder som stimulerar energieffektivisering bidrar till att målen kan nås till lägsta möjliga kostnad för samhället.

Konjunkturinstitutet gör prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar också den ekonomiska utvecklingen, i Sverige och internationellt, och bedriver tillämpad forskning inom nationalekonomi.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Din mejladress:


Välj nyhetsbrev:

PublikationerMiljöekonomiLediga jobb