2007-12-19

Samhällsekonomiska värderingar av luft- och bullerrelaterade hälsoproblem

Samhällsekonomiska värderingar av luft- och bullerrelaterade hälsoproblem

Ökad transparens i åtgärders kostnader och effekter skulle kunna leda till effektivare insatser och till en större allmän acceptans av beslutade hälsoförbättrande åtgärder inom miljöpolitiken.

På uppdrag av Socialstyrelsen har Konjunkturinstitutet sammanställt befintligt samhällsekonomiskt underlag för värderingar av hälsoeffekter från luftföroreningar och buller.

Studien syftar till att bistå Socialstyrelsen och andra myndigheter kopplade till miljömålsarbetet att leva upp till politiska krav om kostnadseffektiva och konsekvensanalyserade åtgärder.

Konjunkturinstitutet gör prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar också den ekonomiska utvecklingen, i Sverige och internationellt, och bedriver tillämpad forskning inom nationalekonomi.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Din mejladress:


Välj nyhetsbrev:

PublikationerMiljöekonomiLediga jobb