2007-12-17

Kan ekonomiska styrmedel bidra till en giftfri miljö?

Kan ekonomiska styrmedel bidra till en giftfri miljö?

I rapporten framgår att det finns skäl att tro att en ökad och kompletterande styrning via ekonomiska incitament, givet vissa förutsättningar, kan öka kostnadseffektiviteten i kemikaliepolitiken.

Konjunkturinstitutet har i samarbete med Kemikalieinspektionen undersökt behovet av och möjligheten till en ökad ekonomisk styrning inom kemikalieområdet.

Konjunkturinstitutet gör prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar också den ekonomiska utvecklingen, i Sverige och internationellt, och bedriver tillämpad forskning inom nationalekonomi.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Din mejladress:


Välj nyhetsbrev:

PublikationerMiljöekonomiLediga jobb