2007-03-01

Den svenska jämviktsarbetslösheten: En översikt av kunskapsläget

Den svenska jämviktsarbetslösheten: En översikt av kunskapsläget

I denna specialstudie presenterar Konjunkturinstitutet en översikt av kunskapsläget kring jämviktsarbetslösheten.

Syftet är att kortfattat summera den existerande forskningen och att peka på framtida forsknings- och utredningsbehov.

Konjunkturinstitutet gör prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar också den ekonomiska utvecklingen, i Sverige och internationellt, och bedriver tillämpad forskning inom nationalekonomi.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Din mejladress:


Välj nyhetsbrev:

PublikationerMiljöekonomiLediga jobb