2002-03-16

Penningpolitiken 1999–2001*

Penningpolitiken 1999-2001

Riksdagens finansutskott gör sedan 1999 en årlig utvärdering av penningpolitiken de tre senaste åren. De utvärderingar som hittills har gjorts har rört perioderna 1997-1999 och 1998-2000. Utvärderingen denna gång avser perioden 1999-2001.

Finansutskottets kansli har för innevarande års utvärdering givit Konjunkturinstitutet uppdraget att utarbeta ett kompletterande bakgrunds- och faktaunderlag. Detta underlag redovisas i föreliggande rapport.

Konjunkturinstitutet gör prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar också den ekonomiska utvecklingen, i Sverige och internationellt, och bedriver tillämpad forskning inom nationalekonomi.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Din mejladress:


Välj nyhetsbrev:

PublikationerMiljöekonomiLediga jobb