Special­studier

I serien Specialstudier publiceras resultat från uppdrag och utredningar. Enskilda specialstudier publiceras även på engelska.

Notera att från 2018 ligger specialstudierna i en ny serie (KI-nummer).

Special­studier 2019

2019-12-20 - KI 2019:23

Reduktionsplikten – en analys av incitament och konsekvenser

2019-12-11 - KI 2019:22

Specialstudie KI 2019:22

2019-04-26 - KI 2019:7

Prognosutvärdering

2019-02-20 - KI 2019:2

Hållbarhetsrapport 2019

Special­studier 2018

2018-12-07 - KI-nr: 2018:25

Automatiska stabilisatorer 1998-2018

2018-10-31 - KI-nr: 2018:23

Konsekvensanalys – internalisering av trafikens samhällsekonomiska kostnader

2018-05-04 - Specialstudie: KI-nr: 2018:11

Utvärdering av makroekonomiska prognoser

2018-04-30 - KI-nr: 2018:10

Åtgärder på kort sikt minskar utsläppen mest

2018-02-22 - Specialstudie: KI-nr: 2018:2

Hållbarhetsrapport 2018

Special­studier 2012

Special­studier 2010

Special­studier 2008

Special­studier 2003

Special­studier 2002