Artiklar i tidskrifter

Texter av medarbetare på Konjunkturinstitutet som har publicerats i tidskrifter, tidningar eller andra publikationer.

2017

Challenges in Top-down and Bottom-up Soft-Linking: Lessons from Linking a Swedish Energy System Model with a CGE Model, Energy 2017, Anna Krook-Riekkola, Charlotte Berg, Erik O. Ahlgren, Patrik Söderholm

2016

Cirkulär ekonomi ökar inte sysselsättningen, Dagens Nyheter Debatt, 5 december 2016, Eva Samakovlis, Runar Brännlund, Thomas Aronsson, Ing-Marie Gren, Caroline Leck och Per Mickwitz
Restricted Hodrick Prescott filtering in a state-space framework, Empirical Economics, November 2017, Volume 53, Issue 3, Kristian Jönsson
A Statistical Analysis of Revisions of Swedish National Accounts Data, under publicering i Finnish Economic Papers, Caroline Flodberg och Pär Österholm
Tankefel skadar tilltron till klimatpolitiken, Svenska Dagbladet Debatt, 10 maj 2016, Eva Samakovlis och Björn Carlén
Integrated Economic and Environmental Assessment of Waste Policy Instruments, Sustainability, 26 april 2016, Maria Ljunggren Söderman, Ola Eriksson, Anna Björklund, Göran Östblom,Tomas Ekvall, Göran Finnveden, Yevgeniya Arushanyan och Jan-Olov Sundqvist
Macroeconomic Effects of a Decline in Housing Prices in Sweden, Journal of Policy Modeling 38 (2), 242-255, Peter Gustafsson, Pär Stockhammar och Pär Österholm
The Long-Run Relationship between Stock Prices and GDP in Sweden, Economic Notes 45 (2), 283-297, Pär Österholm
Time Variation in Okun’s Law in Sweden, Applied Economics Letters 23 (6), 436-439, Pär Österholm
Effects of US Policy Uncertainty on Swedish GDP Growth, Empirical Economics 50 (2), 443-462, Pär Stockhammar och Pär Österholm

2015

Bekymmersamt att politiker ignorerar faktaunderlag, Altinget: miljö och energi, 22 december 2015, Eva Samakovlis och Björn Carlén
Sverige måste få ned bilarnas utsläpp, Svenska Dagbladet Debatt, 10 december 2015, Eva Samakovlis, Runar Brännlund, Thomas Aronsson, Ing-Marie Gren, Caroline Leck, Per Mickwitz, Patrik Söderholm
Using public Procurement to implement environmental policy – An  empirical analysis, Environmental Economics and Policy Studies, Vol 17, October 2015, Lundberg, Marklund, Strömbäck och Sundström
The Comparative Political Economy of the Location of Industry, Canadian Journal of Economics, September 2015, Magnus Wiberg
The economy-wide rebound effect from improved energy efficiency in Swedish industries - A general equilibrium analysis, Energy Policy Vol 83, August 2015, pages 26-37, Thomas Broberg, Charlotte Berg, Eva Samakovlis
Is Environmental Policy by Public Procurement Effective?, Public Finance Review, June 2015, Lundberg, Marklund och Strömbäck
Offentlig upphandling som miljöpolitiskt styrmedel. Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS), SNS-Analys nr 30, juni 2015, Lundberg och Marklund
Klimatklivet bör tas i rätt riktning, Svenska Dagbladet Debatt, 24 oktober 2015, Eva Samakovlis och Björn Carlén
Minska miljöpåverkan i stället för att gå i cirklar, Replik DN Debatt, 24 juni 2015, Thomas Aronsson, Runar Brännlund, Björn Carlén, Ing-Marie Gren, Bengt Kriström, Caroline Leck, Pelle Marklund, Karl-Gustaf Löfgren, Linda Sahlén Östman, Eva Samakovlis, Patrik Söderholm
Carbon prices and incentives for technological development, Journal of Environmental Management, Vol 150, March 2015, 393-403, Eva Samakovlis, Pelle Marklund, Tommy Lundgren och Wenchao Zhou
Do Swedish Consumer Confidence Indicators Do What They Are Intended to Do?, Applied Economics Quarterly 61 (4), 391-404, Bengt Assarsson och Pär Österholm

2014

The Euro Crisis and Swedish GDP Growth — A Study of Spillovers, Applied Economics Letters 21 (16), 1105-1110, Pär Österholm och Pär Stockhammar.
Forecasting Inflation Using Constant Gain Least Squares, Australian Economic Papers 53 (1-2), 2-15, Jan-Erik Antipin, Jimmy Boumediene och Pär Österholm.
On the Usefulness of Constant Gain Least Squares when Forecasting the Unemployment Rate, Applied Economics Quarterly 60 (4), 315-336, Antipin, J.-E., Boumediene, J. and Österholm, P.
Miljöstödet till jordbruket ger bara små effekter, DN Debatt 2014-12-10, Eva Samakovlis, Runar Brännlund, Thomas Aronsson, Ing-Marie Gren, Caroline Leck, Patrik Söderholm
Gör inte klimatpolitiken svårare än den behöver vara, Slutreplilk SvD Opinion 2014-10-28, , Eva Samakovlis, Runar Brännlund, Thomas Aronsson, Ing-Marie Gren, Caroline Leck
10 förutsättningar för en klimatsmart politik, SvD Opinion 2014-10-23, Eva Samakovlis, Runar Brännlund, Thomas Aronsson, Ing-Marie Gren, Caroline Leck, Patrik Söderholm
Does the Labor-Income Process Contain a Unit Root, Journal of Economic Dynamics and Control 47, 152-167, Magnus Gustavsson och Pär Österholm
The political economy of regional policy and industrial location, Vox, Magnus Wiberg
Comparative Trade Policy, Review of International Economics, Volume 22, Issue 2, pages 410—421, May 2014, Magnus Wiberg
Är backspegeln fortfarande bästa kompassen? — Reflexioner kring svensk finans- och penningpolitik, Ekonomisk Debatt nr. 2, 2014, Göran Hjelm
Policy interest-rate expectations in Sweden: a forecast evaluation, Applied Economics Letters 21:2014 (14), Meredith Beechey och Pär Österholm
The Euro Crisis and Swedish GDP Growth — A Study of Spillovers, Applied Economics Letters, Pär Österholm och Pär Stockhammar
Orimligt höga krav på fossiloberoende fordonsflotta, Miljöaktuellt 2014-03-12, Eva Samakovlis, Runar Brännlund
Modeling the welfare impacts of agricultural policies in developing countries, Journal of Policy Modeling 2014, vol. 36, s. 63-82, Erik Jonasson, Mateusz Filipski, Jonathan Brooks och J. Edward Taylor
Att ha flera mål fördyrar klimatpolitiken, Dagens Nyheter Debatt, 2014-01-14, Eva Samakovlis och Runar Brännlund
Survey Data and Short-Term Forecasts of Swedish GDP Growth, Applied Economics Letters 21:2014 (2), s. 135-139, Pär Österholm
Central Bank Forecasts of Policy Interest-Rates — An Evaluation of the First Years, Economic Notes 43 (1), 63-78, Meredith Beechey och Pär Österholm

2013

Carbon Prices and Incentives for Technological Development, CERE Working Paper, 2013:4, Eva Samakovlis, Tommy Lundgren, Per-Olov Marklund och Wenchao Zhou
Policy Instruments towards a Sustainable Waste Management, Sustainability 2013, Tomas Forsfält, Maria Ljunggren Söderman, Jenny Sahlin et al.
Testing the Porter hypothesis: the effects of environmental investments on efficiency in Swedish industry, Journal of Productivity Analysis, Eva Samakovlis, Thomas Broberg, Per-Olov Marklund och Henrik Hammar
Det räcker med att ha ett utsläppsmål, Svenska Dagbladet 2013-06-22, Eva Samakovlis och Runar Brännlund
Grön upphandling på felaktiga grunder, Göteborgs-Posten 2013-05-16, Eva Samakovlis, Sofia Lundberg och Pelle Marklund

2012

En granskning av Goodharts och Rochets utvärdering av Riksbankens politik, Ekonomiska Samfundets Tidskrift, nr 2, årg 65, 2012, s. 63-71, Bengt Assarsson och M. Bask
The properties of survey-based inflation expectations in Sweden, Empirical Economics 42 s. 79-94, Tomas Jonsson. och Pär Österholm.
Integrated rice-fish Farming: Safeguarding biodiversity and ecosystem services for sustainable food production in the Mekong delta, Journal of Sustainable Agriculture, vol. 31 nr. 8, Charlotte Berg, Håkan Berg, Thanh Tam Nguyen
Scenarios and sustainability: tools for alleviating the gap between municipal means and responsibilities in adaptation planning, Local Environment, Maria Vredin Johansson, Patrik Baard, Henrik Carlsen och Karin Edvardsson Björnberg

2011

Imperfect Central Bank Communication: Information versus Distraction, International Journal of Central Banking 7 (2), 3-39, Dale, S., Orphanides, A. och Österholm, P.
Can we buy time? — Evaluation of the Swedish government's grant to remediation of contaminated sites, Journal of Environmental Management, 92(4);Forslund J., Johansson P., Samakovlis E., och Vredin Johansson M.
North-South Trade with Multinational Firms and Increasing Product Variety, International Economic Review, November 2011, 1123-1155; Gustafsson, P. och Segerstrom, P.
The forecasting properties of survey-based wage-growth expectations, Economic Letters 113:276-281; Jonsson, T. och Österholm, P.
The Persistent Labour-Market Effects of the Financial Crisis, Applied Economics Letters 18 (7), 637-642; Mossfeldt, M. and Österholm, P.
The Finnish Model of Economic and Social Policy – from Cold War primitive accumulation to generational conflicts?, Comparative Social Research 28. p. 53-87, Vartianen, J.
Nordic collective agreements – a continuous institution in a changing economic environment, Comparative Social Research 28, p. 331-363; Vartianen, J.
Hållbarhetsanalys – en vägledning, Konjunkturinstitutet, FOI, Kungliga tekniska högskolan; Maria Vredin Johansson, Patrik Baard och Karin Edvardsson Björnberg
Avfall – återvinna, bränna eller slänga?, SNS forskningsrapport; Eva Samakovlis och Robert Lundmark
Making Climate Policy Efficient – Implementing a Model for Environmental Policy Efficiency, Working Paper 125, Maria Vredin Johansson, Sven Ove Hansson och Karin Edvardsson Björnberg
Can we buy time? — Evaluation of the Swedish government's grant to remediation of contaminated sites, Journal of Environmental Management, 92(4), Maria Vredin Johansson, Johanna Forslund, Per Johansson och Eva Samakovlis

2010

External Linkages and Economic Growth in Colombia: Insights from a Bayesian VAR Model, World Economy 33 (12), 1788-1810; Abrego, L. och Österholm, P.
Forecasting Inflation in an Inflation Targeting Regime: A Role for Informative Steady-State Priors, International Journal of Forecasting 26 (2), 248-264; Beechey, M. och Österholm, P.
Does Money Granger Cause Inflation in the Euro Area? Evidence from Out-of-Sample Forecasts Using Bayesian VARs, Economic Record; Berger, H. and Österholm, P.
North-South Trade with Increasing Product Variety, Journal of Development Economics, July 2010, 97-106. Gustafsson, P. och Segerstrom, P.
Trade Liberalization and Productivity Growth, Review of International Economics, May 2010, 207-228; Gustafsson, P. och Segerstrom, P.
The Presence of Unemployment Hysteresis in the OECD: What Can We Learn from Out-of-Sample Forecasts?, Empirical Economics 38 (3), 779-792; Gustavsson, M. and Österholm, P.
Testing for Cointegration Using the Johansen Methodology when Variables Are Near-Integrated: Size Distortions and Partial Remedies, Empirical Economics 39 (1), 51-76, Hjalmarsson, E. and Österholm, P.
Ska en regering göra makroekonomiska prognoser?, Ekonomisk Debatt, Nr 8, Hjelm G.
How are Green Accounts Produced in Practice?, T. Aronsson and K.-G. Löfgren (redaktörer.) The Handbook of Environmental accounting, Edward Elgar, Publishing Limited, Samakovlis, E.
Decoupling waste generation from economic growth — A CGE analysis of the Swedish case,  Ecological Economics Vol. 69, Nos. 7, pp. 1545-1552, Sjöström M. och Östblom G.
The Improving Unemployment Rate Forecasts Using Survey Data, Finnish Economic Papers 23 (1), 16-26; Österholm, P.
Unemployment and Labour-Force Participation in Sweden, Economics Letters 106 (3), 205-208; Österholm, P.
The Effect on the Swedish Real Economy of the Financial Crisis, Applied Financial Economics 20 (4), 265-274; Österholm, P.
How are Green Accounts Produced in Practice?, i T. Aronsson and K.-G. Löfgren (redaktörer.) The Handbook of Environmental accounting, Edward Elgar, Publishing Limited, Eva Samakovlis
Målet om energieffektivitet går emot klimatpolitiken, Debattartikel i Dagens industri 2010-11-26: Thomas Broberg och Tomas Forsfält
Målet för energieffektivisering fördyrar klimatpolitiken, Rapport till Expertgruppen för miljöstudier 2010:4; Thomas Broberg, Tomas Forsfält och Göran Östblom
Does remediation save lives? - On the cost of cleaning up arsenic-contaminated sites in Sweden, Science of the Total Environment, 408, pp 3085-3091; Johanna Forslund, Eva Samakovlis, Maria Vredin Johansson och Lars Barregård
Den gröna el vi betalar för har tydliga nyanser av brunt, DN Debatt, 3 mars 2010; Thomas Broberg och Runar Brännlund
Investeringsstöd — ett överskattat styrmedel i miljöpolitiken, Ekonomisk Debatt, Nr 3 2010; Thomas Broberg, Eva Samakovlis och Johanna Forslund
Decoupling waste generation from economic growth — A CGE analysis of the Swedish case, Ecological Economics Vol. 69, Nos. 7, pp. 1545-1552; Magnus Sjöström och Göran Östblom

Artiklar 2009—1993

2009
Testing the Expectations Hypothesis when Interest Rates Are Near Integrated, Journal of Banking and Finance 33 (5), 934-943; Beechey, M., Hjalmarsson, E. and Österholm, P.
Time-Varying Inflation Persistence in the Euro Area, Economic Modelling 26 (2), 532-535; Beechey, M. and Österholm, P.
Does Money Still Matter for U.S. Output?, Economics Letters 102 (3), 143-146; Berger, H. and Österholm, P.
Displacement and Self-employment Entry, Labour Economics, 16 (5), p.556-565; von Greiff, J.
Nitrogen and sulphur outcomes of a carbon emissions target excluding traded allowances - The Swedish case 2020, Ecological Economics 68, p 2382-2389; Östblom, G.
Incorporating Judgement in Fan Charts, Scandinavian Journal of Economics 111 (2), 387-415; Österholm, P.
The Time-Series Properties of Norwegian Inflation and Nominal Interest Rate, Applied Economics 41 (10), 1303-1309; Österholm, P.
Modelling to assess policy instruments, Proceedings Sardinia 2009, Twelfth International Waste Management and Landfill Symposium; Göran Östblom, Tomas Ekvall, Anna Björklund, Ola Eriksson, Maria Ljunggren Söderman, Magnus Sjöström, Åsa Stenmarck och Jan-Olov Sundqvist
Hälsokonsekvenser av extrem värme  i Umeåregionen, Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI; Maria Vredin Johansson, Henrik Carlsen, Karl Henrik Dreborg, Karin Edvardsson Björnberg och Joacim Rocklöv
Nitrogen and sulphur outcomes of a carbon emissions target excluding traded allowances — The Swedish case 2020, Ecological Economics Vol. 68, Nos. 8-9, pp. 2382-2389; Göran Östblom
Sanera mera? - Ett kostsamt sätt att rädda liv, Ekonomisk debatt, nr 3 2009; Johanna Forslund, Eva Samakovlis, Maria Vredin Johansson och Lars Barregård
2008
A Bayesian VAR with Informative Steady-State Priors for the Australian Economy, Economic Record 84 (4), 449-465; Beechey, M. and Österholm, P.
Revisiting the Uncertain Unit Root in GDP and CPI: Testing for Non-Linear Trend Reversion, Economics Letters 100 (2), 221-223; Beechey, M. and Österholm, P.
Betalningsviljan för att skapa och bevara livskraftiga rovdjursstammar i den svenska faunan,  Ekonomisk debatt nr. 2; Broberg, T. & R. Brännlund
Is it wise to combine environmental and labour market policies? An analysis of a Swedish subsidy programme, Ecological Economics 65; Forslund, J., E. Samakovlis & M. Vredin Johansson
The Effect of External Conditions on Growth in Latin America, IMF Staff Papers 55 (4), 595-623; Österholm, P. and Zettelmeyer, J.
A Structural Bayesian VAR for Model-Based Fan Charts, Applied Economics 40 (12), 1557-1569; Österholm, P.
Can Forecasting Performance Be Improved by Considering the Steady State? An Application to Swedish Inflation and Interest Rate, Journal of Forecasting 27 (1), 41-51; Österholm, P.
Is it wise to combine environmental and labour market policies? An analysis of a Swedish subsidy programme, Ecological Economics 65; Johanna Forslund, Eva Samakovlis och Maria Vredin Johansson
Vad tycker svenska folket om koldioxidskatten på bensin?, Ekonomisk Debatt nr. 4; Henrik Hammar och Åsa Löfgren
The significance of transport costs in Swedish forest industry, Journal of Transport Economics and Policy 42 (1), 83-104; Henrik Hammar, Tommy Lundgren och Magnus Sjöström
2007
Household Transport Demand in a CGE-framework, Environmental and Resource Economics, 37 (3); Berg, C.
Expansionary Fiscal Contractions: a Standard Keynesian Explanation. Journal of Post Keynesian Economics vol. 29, no. 2, 327-358; Hjelm, G.
Flows of Air Pollution, Ill Health and Welfare, Environmental and Resource Economics, 37(2); Huhtala, A. & E. Samakovlis
What is Driving the EU Burden-Sharing Agreement: Efficiency of Equity?, Journal of Environmental Management, 85; Marklund, P.-O., & E. Samakovlis
Will a kilometre tax in Sweden affect its sawmill industry? A note, Transportation Research Part D: Transport and Environment 12(7): 519-522; Henrik Hammar
Flows of Air Pollution, Ill Health and Welfare, Environmental and Resource Economics, 37(2), Eva Samakovlis och Annie Huhtala
What is Driving the EU Burden-Sharing Agreement: Efficiency of Equity?, Journal of Environmental Management, 85; Eva Samakovlis och Per-Olov Marklund
En soppa med Klimp? Utvärdering av kostnadseffektiviteten i klimatinvesteringsprogrammen, Ekonomisk Debatt, Nr 7, Eva Samakovlis och Maria Vredin Johansson
Linking Health and Productivity Impacts to Climate Policy Costs: A General Equilibrium Analysis, Climate Policy 7(5), Eva Samakovlis och Göran Östblom
2006
Population Age Structure and Real Exchange Rates in the OECD, International Economic Journal 20 (1), 1-18; Andersson, A. and Österholm, P.
Dubbla mål i miljöpolitiken: risk för resursslöseri, Ekonomisk Debatt nr. 7; Forslund, J., E. Samakovlis och M. Vredin Johansson
Simultaneous Determination of NAIRU, Output Gaps, and Structural Budget Balances: Swedish Evidence, Growth and Cycles in the Eurozone; Göran Hjelm.
Can Trust in Politicians Explain Individuals' Support for Climate Policy?, Climate Policy, 5(6); Hammar, H. and S. C. Jagers.
The Variability of Environmental Protection Expenditures between Sectors in Sweden, European Environment, 16: 246-257; Hammar, H. and Å. Löfgren
Can Trust in Politicians Explain Individuals' Support for Climate Policy?, Climate Policy, 5(6); Henrik Hammar och Sverker Jager
The Variability of Environmental Protection Expenditures between Sectors in Sweden, European Environment, 16: 246-257; Henrik Hammar och Åsa Löfgren
2005
Forecasting Real Exchange Rate Trends Using Age Structure Data - The Case of Sweden, Applied Economics Letters 12 (5) 267-272; Andersson, A. and Österholm, P.
How Accurate are the Swedish Forecasters on GDP-Growth, CPI-Inflation and Unemployment? (1993-2001), Brussels Economic Review Cahiers Economiques de Bruxelles Vol. 47 - No 2 Summer 2004; Barot, Bharat
Real Exchange Rates and Switching Regimes, Journal of International Money and Finance, 24(1), 121-138, 2005; Bergman, U. Michael and Jesper Hansson
Exchange rage regimes and macroeconomic stability: The case of Sweden, Oxford Economic Paper, forthcoming; Anders Bergvall
Konjunkturinstitutets syn på resursutnyttjandet, Ekonomisk debatt nr 7; Mats Dillén, Kristian Nilsson och Göran Zettergren
Business Survey Data: Do They Help in Forecasting GDP Growth, International Journal of Forecasting, 21(2), 377-389, 2005; Jesper Hansson, Per Jansson och Mårten Löf
A Monte Carlo Study on the Pitfalls in Determining Deterministic Components in Cointegrated Models, Journal of Macroeconomics, forthcoming; Göran Hjelm och Martin W. Johansson
Valuing health effects of air pollution - focus on concentration-response functions, Journal of Urban Economics, 58 (2); Samakovlis, E. and A. Huhtala, T. Bellander and M. Svartengren
Samhällsekonomiskt underlag till miljöpolitiken: brister och föräbättringar, Ekonomisk debatt nr 7; Eva Samakovlis och Maria Vredin Johansson
Produktiviteten blomstrar men vår standard hänger inte med, Dagens Industri 2005-03-01; Ingemar Hansson och Christina Nyman
Därför känner industrin inte igen sig i nationalräkenskaperna, Dagens industri 2005-03-24: Ingemar Hansson och Christina Nyman
Cost-effective control of interdependent water pollutants, Environmental Management, 1; Katarina Elofsson
Valuing health effects of air pollution - focus on concentration-response functions, Journal of Urban Economics, 58 (2); Eva Samakovlis, Anni Huhtala, Tom Bellander and Magnus Svartengren
Samhällsekonomiskt underlag till miljöpolitiken: brister och förbättringar, Ekonomisk Debatt, nr 7; Eva Samakovlis och Maria Vredin Johansson
Klimatpolitiken har positiva hälsoeffekter, Miljö och utveckling nr 2:2005; Eva Samakovlis och Göran Östblom
2004
What Determines Real Exchange Rates? The Nordic Countries, Scandinavian Journal of Economics 106(2), 315-337; Anders Bergvall
Arbetsutbud och offentliga finanser, Ekonomisk debatt, 32(4), 5-21, 2004; Braconier, Henrik, Göran Hjelm and Jonny Nilsson
Partisan Differences in Swedish Macroeconomic Policy, Public Choice, 120(1-2), 205-220, 2004; Mattias Erlandsson
Economic Effects of Taxing Different Organizational Forms under the Nordic Dual Income Tax, International Tax and Public Finance, 11, 469-485, 2004; Tobias Lindhe Jan Södersten och Ann Öberg 
Ekonomisk generalrapport (Economic General Report): Beskattningen av olika organisationsformer i de nordiska länderna, Påhlsson, Robert (ed.), Yearbook for Nordic Tax Research; Tobias Lindhe, Jan Södersten and Ann Öberg
Svensk ekonomisk nationalrapport (Swedish Economic National Report): Småföretagens beskattning och ekonomiska betydelse i Sverige, Påhlsson, Robert (ed.), Yearbook for Nordic Tax Research, Tobias Lindhe, Jan Södersten och Ann Öberg
EMU Membership Trade and Investment Flows, Enhancement Beyond The Single Market Effects? International Journal of Applied Economics and Econometrics Vol. 12 No. 3 July-Sept 2004, Parameswar Nandakumar, Bharat Barot och Cheick Wagué
Do Fundamentals Explain the Behaviour of the Swedish Real Effective Exchange Rate?, The Scandinavian Journal of Economics, 106(4), 603-622, Kristian Nilsson
Revaluing the Hierarchy of Paper Recycling, Energy Economics 26, 101-122(Reprint No 36), Eva Samakovlis
Betydande risk att Riksbanken åter överskattar inflationshotet, DN Debatt 2004-12-27, Ingemar Hansson.
Långt kvar till grön NNP, Välfärd nr 4, 2004, Eva Samakovlis och Viveka Palm
Kostnadseffektivitet i svensk miljöpolitik för Östersjön - en utvärdering, Ekonomisk Debatt, nr 3, Katarina Elofsson och Ing-Marie Gren
Beräkning av kostnader för minskad kvävebelastning på Östersjön, Vatten 60:85-94, Katarina Elofsson och Ing-Marie Gren
Revaluing the Hierarchy of Paper Recycling, Energy Economics 26, Reprint Series no. 36, Eva Samakovlis
What is Driving the EU-Burden-Sharing Agreement: Efficiency or Equity?, Umeå Economic Studies, No. 620, Eva Samakovlis och Per-Olov Marklund
Värdering av hälsoeffekter från luftföroreningar, Miljöräkenskaper, Rapport 2004:2, Eva Samakovlis och Lisa Svensson
2003
On Seasonal Error Correction When the Processes Include Different Numbers of Unit Roots, Journal of Forecasting, 22(5), 377-389, 2003, Johan Lyhagen och Mårten Löf
Reuse or Burn? Evaluating the Producer Responsibility of Waste Paper, Journal of Environmental Planning and Management, 46(3), 381-398, May 2003 (Reprint No 35); Per-Olov Marklund och Eva Samakovlis
The Relationship between Waste Paper and Other Inputs in the Swedish Paper Industry, Environmental and Resource Economics 25: 191-212, 2003 (Reprint No 34); Eva Samakovlis
Control strategies for interactive pollutants, Proceedings of the 7th International Specialized Conference on Diffuse Pollution and Basin Management, 17-22 August, Dublin, Ireland, DipCon, Vol. 1; Katarina Elofsson
Vinner Sverige på att delta i utsläppshandel?, Ekonomisk Debatt, nr. 8; Göran Östblom
Samhällsekonomiska konsekvenser för Sverige av begränsad handel med utsläppsrätter enligt EU:s direktiv, Konjunkturinstitutet & SCB, Report 2003:1; Göran Östblom
2002
House Prices and Housing Investment in Sweden and the UK: Econometric Analysis for the Period 1970-1998. RURDS, Journal of the Applid Regional Science Conference, Vol. 14, No.2, July 2002 (Reprint No 32), Bharat Barot och Zan Yang
Growth and Business Cycles for the Swedish Economy. Journal of Construction Research Vol. 3, No. 2 (2002), 217-253 (Reprint No 30), Bharat Barot
Effects of Fiscal Contractions: The Importance of Preceding Exchange Rate Movements, Scandinavian Journal of Economics, 104(3), 423-441, Göran Hjem
Is Private Consumption Growth Higher (Lower) During Periods of Fiscal Contractions (Expansions)?, Journal of Macroeconomics, 24(1), 17-39, Göran Hjem
Economic Effects of Taxing Closed Corporations under a Dual Income Tax, ifo Studien, 48(4), 575-609, 2002, Tobias Lindhe, Jan Södersten och Ann Öberg
Forecasting Performance of Seasonal Cointegration Models, International Journal of Forecasting, 18(1), 31-44, 2002, Mårten Löf och Johan Lyhagen
Does International Harmonization of Environmental Policy Instruments Make Economic Sense? The Case of Paper Recycling in Europe, Environmental and Resource Economics 21, Reprint Series no. 33, Anni Huhtala och Eva Samakovlis
Konsekvenser av restriktioner på koldioxidutsläpp - ekonomiska kalkyler fram till år 2010, Miljöräkenskaper Report 2002:1, Charlotte Nilsson
2001
An Econometric Demand-Supply Model for Swedish Private Housing. Journal of Housing Policy 1(3), 2001, 417-444 (Reprint No 29); Bharat Barot
Multiple-Use Forest Planning Techniques: a Synthesising Analysis. Studia Forestalia Suecica, No. 212, 2001 (Reprint No 31); Peichen Gong, Mattias Boman och Leif Mattsson
On Forecasting Cointegrated Seasonal Time Series, International Journal of Forecasting, 17(4), 607-621, 2001; Mårten Löf och Philip Hans Franses
2000
Do Long-Memory Models Have Long Memory? International Journal of Forecasting 16, 121-124 (2000) (Reprint No 25); Michael K. Andersson
Selective Versus Random Moose Harvesting: Does it Pay to be a Prudent Predator?. Journal of Bioeconomics 2:117-132, 2000 (Reprint No 28); Göran Ericsson, Mattias Boman and Leif Mattsson
Becker`s Assortative Assignments: Stability and Fairness. Mathematical Social Sciences 39(2000) 109-118 (Reprint No 24); Kimmo Eriksson, Johan Karlander och Lars-Erik Öller
Binary Choice Valuation Studies with Hetergeneours Proferences Regarding the Program Being Valued. Environmental and Resource Economics 16:263-279, 2000 (Reprint No 26); Anni Huhtala
Exchange Rate Regimes and Export Performance of Developing Countries, The World Economy, 23(3), 331-349, 2000; Kristian  Nilsson och Lars  Nilsson
The Accuracy of European Growth and Inflation Forecasts. International Journal of Forecxasting 16, 293-315 (2000) (Reprint No 27); Lars-Erik Öller och Bharat Barot
Binary Choice Valuation Studies with Hetergeneours Proferences Regarding the Program Being Valued, Environmental and Resource Economics 16:263-279, Reprint series no.26; Annie Huhtala
Sveriges ekonomi - scenarier fram till år 2015, Appendix 1 to LU 1999/2000, Finansdepartementet
1999
On the Maximum Likelihood Cointegration Procedure under a Fractional Equlibrium Error. Economics Letters 65 (1999) 143-147 (Reprint No 21); Michael K. Andersson och Mikael P. Gredenhoff
A Simple Linear Time Series Model with Misleading Nonlinear Properties. Economics Letters 65 (1999) 281-284 (Reprint No 22); Andersson, Michael K, Bruno Eklund och Johan Lyhagen
Returns to Human Capital in Sweden. Returns to Human Capital inEurope , ETLA 1999 (Reprint No 20); Mahmood Arai och Christian Kjellström
How Much Do Money, Inconvienciece and Pollution Matter? Analysing Households Demand for Large-Scale Recycling and Incineration. Journal of Environmental Management (1999) 55, 27-38 (Reprint No 19); Anni Huhtala
Optimizing Production Technology Choices: Conventional Production vs. Recycling. Resource and Energy Economics 21 (1999)1-18 (Reprint No 18); Anni Huhtala
Testing for Short Memory in a VARMA Process. Journal of Forecasting 18, 477-487 (1999) (Reprint No 23); Timothy Oke och Lars-Erik Öller
Miljö och ekonomi - scenarier fram till år 2015, Appendix 2 to LU 1999/2000, Finansdepartementet
1998
The Ouput of the Swedish Education Sector. Review of Income and Wealth. Series 43, No 1, March 1997 (Reprint No 17); Sofia Ahlroth, Anders Björklund och Anders Forslund
The Environmental Outcome of Emissions-Intensive Economic Growth: A Critical Look at Official Growth  Projections for Sweden Up to the Year 2000. Economic Systems Research, Vol. 10, No 1, 1998 (Reprint No 16); Göran Östblom
En utvärdering av FN:s miljöräkenskapsuppställningar. Värderingsstudier, Miljöräkenskaper, Report 1998:9;
Sofia Alroth och Kristian Skånberg
Gröna miljöräkenskaper: Att konstruera ett miljöräkenskapssystem, Miljöräkenskaper, Report 1998:10; Kristian Skånberg
1997
Use of the Convergence Condition for Triangularising Input-Output Matrices and the Similarity of Production Structures Among Nordic Countries 1970, 1980 and 1985. Structural Change and Economic Dynamics 8 (1997) 115-128 (Reprint No 15); Göran Östblom
1996
Dynamic Adjustment and Long-Run Economic Stability. Economic Modelling 13 (1996), 427-462 (Reprint No 13); Boo Sjöö
Smooth and Timely Business Cycle Indicators for Noisy Swedish Data. International Journal of Forecasting 12 (1996) 389-402 (Reprint No 14); Lars-Erik Öller och Christer Tallbom
1995
Housing and Financial Wealth, Financial Deregulation and Consumption - the Swedish Case. Scand. J of Economics 97(3), 1995, 421-439 (Reprint No 9); Lennart Berg och Reinhold Bergström
The Relationship Between Manufacturing Production and Different Business Survey Series in Sweden 1968-1992. International Journal of Forecasting 11 (1995), 379-393 (Reprint No 10); Reinhold Bergström
Political and Cyclical Policies. Scand. J of Economics 98(2), 1995, 203-218 (Reprint No 12); Henry Ohlsson och Anders Vredin
Technological Change, Projection of the Technology Matrix and the Hypothesis of Negative Coefficient Changes: Parametric and Non-Parametric Tests With Swedish Input-Output Data. Economic Systems Research Vol.4, No 3, 1992. (Reprint No 11); Göran Östblom
1994
Prediction With a Linear Regression Model and Errors in a Regressor. International Journal of Forecasting 10 (1994), 549-555 (Reprint No 8); Bo Jonsson
Sample-Based Progportions as Values on a Regressor. The Statistician (1994)43, No.4,571-583 (Reprint No 7); Bo Jonsson
Forecasting Car Expenditures Using Household Survey Data. Journal of Forecasting Vol. 13, (1994), 435-448 (Reprint No 6); Bo Jonsson och Anders Ågren
Testing the Constancy of Regression Parameters Against Continuous Structure Change, Journal of Econometrics 62(1994), 211-228 (Repring No 5); Chien-Fu Jeff Lin och Timo Teräsvirta
1993
Forecasting the Swedish Unemployment Rate VAR vs Transfer Function Modelling. International Journal of Forecasting 9(1993), 61-76 (Reprint No 3); Per-Olov Edlund och Sune Karlsson
Forecasting the Business Cycle Without Using Minimum Autocorrelation Factors. Journal of Forecasting Vol. 12,(1993), 481-498 (Reprint No 4); Karl-Gustaf Löfgren, Bo Ranneby och Sara Sjöstedt
Business Survey Data in Forecasting the Output of Swedish and Finnish Metal and Engineering Industries: A Kalman Filter Approach. Journal of Forecasting Vol. 12, (1993), 255-271 (Reprint No 1); Markku Rahiala och Timo Teräsvirta
Increasing Foreign Supply of Intermediates and Less Reliance on Domestic Resources: The Production Structure of the Swedish Economy, 1957-1980. Empirical Economics (1993) 18, 481-500 (Reprint No 2); Göran Östblom