Scenario med finanspolitik enligt oförändrade regler

Utöver de vanliga prognoser och scenarier som redovisas i Konjunkturläget har Konjunkturinstitutet regeringens uppdrag att även redovisa ett scenario baserat på ett antagande om att finanspolitiken endast omfattar åtgärder som har aviserats, föreslagits eller beslutats.

I det scenario som presenteras i Konjunkturläget ingår finanspolitiska åtgärder som inte har aviserats, föreslagits eller beslutats.

Konjunkturinstitutet ska enligt regleringsbrevet i samband med varje publicering av Konjunkturläget även redovisa en prognos för den ekonomiska utvecklingen som baseras på ett antagande om att finanspolitiken endast omfattar åtgärder som har aviserats, föreslagits eller beslutats. Det kallas här finanspolitik enligt oförändrade regler eller alternativ finanspolitik.

Konjunkturinstitutet gör prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar också den ekonomiska utvecklingen, i Sverige och internationellt, och bedriver tillämpad forskning inom nationalekonomi.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Din mejladress:


Välj nyhetsbrev:

PublikationerMiljöekonomiLediga jobb