Indikatorer i Konjunktur­barometern

Indikatorer

Barometerindikatorn

Indikatorm efter Indikator och Period

 

Juli 2020

Augusti 2020

September 2020

Barometerindikatorn

84,6

87,6

94,5

Företag

Indikatorm efter Indikator och Period

 

Juli 2020

Augusti 2020

September 2020

Tillverkningsindustri (SNI 10-33)

97,1

98,9

105,8

Bygg & anläggning (SNI 41-42)

92,7

93,9

89,5

Detaljhandel (SNI 45 + 47)

97,1

99,4

106,9

Tjänstesektorn

74,2

79,0

86,5


Hushåll

indikatorhus efter Indikator, Grupp och Period

 

Juli 2020

Augusti 2020

September 2020

Konfidensindikator hushåll

 

 

 

Alla

84,7

85,1

88,3

Män

83,1

85,6

85,8

Kvinnor

86,2

85,1

90,1

Makroindex hushåll

 

 

 

Alla

85,0

86,9

90,6

Män

85,7

87,6

90,9

Kvinnor

84,6

86,7

90,6

Mikroindex hushåll

 

 

 

Alla

89,7

87,9

89,4

Män

85,6

86,1

84,8

Kvinnor

94,7

89,7

94,0

hushallinfrant efter Fråga, Serie, Grupp och Period

 

Juli 2020

Augusti 2020

September 2020

Förväntad inflation om 12 månader

 

 

 

Medelvärde, Exklusive extremvärlden

 

 

 

Alla

3,6

2,8

3,1

Män

3,2

2,5

2,8

Kvinnor

4,3

3,2

3,6