Indikatorer i Konjunktur­barometern

Indikatorer

Barometerindikatorn

Indikatorm efter Indikator och Period

 

Januari 2021

Februari 2021

Mars 2021

Barometerindikatorn

100,9

103,8

105,3

Företag

Indikatorm efter Indikator och Period

 

Januari 2021

Februari 2021

Mars 2021

Tillverkningsindustri (SNI 10-33)

113,8

114,9

117,7

Bygg & anläggning (SNI 41-42)

95,1

95,4

96,6

Detaljhandel (SNI 45 + 47)

96,5

99,9

96,7

Tjänstesektorn

90,7

94,8

95,4


Hushåll

indikatorhus efter Indikator, Grupp och Period

 

Januari 2021

Februari 2021

Mars 2021

Konfidensindikator hushåll

 

 

 

Alla

94,1

97,1

97,1

Män

90,1

94,3

92,6

Kvinnor

93,5

96,5

98,1

Makroindex hushåll

 

 

 

Alla

94,5

97,8

98,7

Män

91,3

93,7

93,8

Kvinnor

89,0

91,9

93,3

Mikroindex hushåll

 

 

 

Alla

95,3

99,9

98,9

Män

93,0

96,5

94,2

Kvinnor

96,0

105,6

103,7

hushallinfrant efter Fråga, Serie, Grupp och Period

 

Januari 2021

Februari 2021

Mars 2021

Förväntad inflation om 12 månader

 

 

 

Medelvärde, Exklusive extremvärlden

 

 

 

Alla

3,8

3,7

3,8

Män

3,5

3,4

3,7

Kvinnor

4,3

4,0

3,9