Indikatorer i Konjunktur­barometern

Indikatorer

Barometerindikatorn

Indikatorm efter Indikator och Period

 

Mars 2020

April 2020

Maj 2020

Barometerindikatorn

92,3

60,0

64,1

Företag

Indikatorm efter Indikator och Period

 

Mars 2020

April 2020

Maj 2020

Tillverkningsindustri (SNI 10-33)

100,1

71,4

76,8

Bygg & anläggning (SNI 41-42)

99,1

93,0

89,0

Detaljhandel (SNI 45 + 47)

104,8

74,4

77,4

Tjänstesektorn

85,9

50,0

52,6


Hushåll

indikatorhus efter Indikator, Grupp och Period

 

Mars 2020

April 2020

Maj 2020

Konfidensindikator hushåll

 

 

 

Alla

89,1

74,2

77,3

Män

85,2

73,6

74,2

Kvinnor

92,7

75,0

79,9

Makroindex hushåll

 

 

 

Alla

85,4

78,4

76,7

Män

84,0

79,3

77,0

Kvinnor

87,4

78,0

77,0

Mikroindex hushåll

 

 

 

Alla

88,0

74,2

79,5

Män

84,7

73,6

77,8

Kvinnor

92,0

74,1

81,8

hushallinfrant efter Fråga, Serie, Grupp och Period

 

Mars 2020

April 2020

Maj 2020

Förväntad inflation om 12 månader

 

 

 

Medelvärde, Exklusive extremvärlden

 

 

 

Alla

3,1

2,6

3,1

Män

2,6

1,6

2,7

Kvinnor

3,9

4,3

3,8