Indikatorer i Konjunktur­barometern

Indikatorer

Barometerindikatorn

Indikatorm efter Indikator och Period

 

Juli 2021

Augusti 2021

September 2021

Barometerindikatorn

121,4

120,6

119,9

Företag

Indikatorm efter Indikator och Period

 

Juli 2021

Augusti 2021

September 2021

Tillverkningsindustri (SNI 10-33)

128,5

128,5

126,6

Bygg & anläggning (SNI 41-42)

108,0

108,9

110,1

Detaljhandel (SNI 45 + 47)

117,4

112,1

117,0

Tjänstesektorn

114,6

112,1

112,2


Hushåll

indikatorhus efter Indikator, Grupp och Period

 

Juli 2021

Augusti 2021

September 2021

Konfidensindikator hushåll

 

 

 

Alla

106,0

107,9

107,3

Män

100,3

102,5

102,4

Kvinnor

106,7

107,6

106,3

Makroindex hushåll

 

 

 

Alla

111,7

112,1

112,7

Män

104,0

103,9

103,7

Kvinnor

107,0

108,0

109,5

Mikroindex hushåll

 

 

 

Alla

104,6

104,7

101,0

Män

101,1

103,0

99,8

Kvinnor

108,5

105,6

102,0

hushallinfrant efter Fråga, Serie, Grupp och Period

 

Juli 2021

Augusti 2021

September 2021

Förväntad inflation om 12 månader

 

 

 

Medelvärde, Exklusive extremvärlden

 

 

 

Alla

4,9

4,4

5,1

Män

4,9

4,4

5,1

Kvinnor

5,0

4,4

5,3