Indikatorer i Konjunktur­barometern

Indikatorer

Barometerindikatorn

Indikatorm efter Indikator och Period

 

Januari 2020

Februari 2020

Mars 2020

Barometerindikatorn

97,2

98,7

92,4

Företag

Indikatorm efter Indikator och Period

 

Januari 2020

Februari 2020

Mars 2020

Tillverkningsindustri (SNI 10-33)

102,2

104,4

100,7

Bygg & anläggning (SNI 41-42)

101,9

100,9

99,7

Detaljhandel (SNI 45 + 47)

109,8

108,1

104,9

Tjänstesektorn

93,1

91,4

85,3


Hushåll

indikatorhus efter Indikator, Grupp och Period

 

Januari 2020

Februari 2020

Mars 2020

Konfidensindikator hushåll

 

 

 

Alla

92,8

98,5

89,6

Män

90,7

97,4

86,3

Kvinnor

94,9

98,7

93,4

Makroindex hushåll

 

 

 

Alla

88,6

90,1

85,2

Män

87,6

88,8

83,6

Kvinnor

90,4

91,9

87,8

Mikroindex hushåll

 

 

 

Alla

93,1

96,7

88,6

Män

89,6

95,7

86,2

Kvinnor

95,5

97,2

92,6

hushallinfrant efter Fråga, Serie, Grupp och Period

 

Januari 2020

Februari 2020

Mars 2020

Förväntad inflation om 12 månader

 

 

 

Medelvärde, Exklusive extremvärlden

 

 

 

Alla

3,4

3,4

3,1

Män

3,4

3,4

2,6

Kvinnor

3,4

3,5

3,9