Indikatorer i Konjunktur­barometern

Indikatorer

Barometerindikatorn

Indikatorm efter Indikator och Period

 

April 2019

Maj 2019

Juni 2019

Barometerindikatorn

102,4

99,4

98,1

Företag

Indikatorm efter Indikator och Period

 

April 2019

Maj 2019

Juni 2019

Tillverkningsindustri (SNI 10-33)

107,7

102,9

100,2

Bygg & anläggning (SNI 41-42)

102,4

102,1

101,1

Detaljhandel (SNI 45 + 47)

103,2

106,0

102,3

Tjänstesektorn

99,3

99,4

98,3


Hushåll

indikatorhus efter Indikator, Grupp och Period

 

April 2019

Maj 2019

Juni 2019

Konfidensindikator hushåll

 

 

 

Alla

95,4

90,7

93,8

Män

93,8

88,4

90,3

Kvinnor

97,2

93,0

97,3

Makroindex hushåll

 

 

 

Alla

92,0

91,3

90,5

Män

90,4

89,5

87,5

Kvinnor

94,4

94,3

94,7

Mikroindex hushåll

 

 

 

Alla

101,0

90,3

97,4

Män

98,2

87,8

95,2

Kvinnor

103,3

93,3

101,0

hushallinfrant efter Fråga, Serie, Grupp och Period

 

April 2019

Maj 2019

Juni 2019

Förväntad inflation om 12 månader

 

 

 

Exklusive extremvärlden

 

 

 

Alla

3,4

3,6

3,4

Män

3,2

3,4

3,2

Kvinnor

3,7

3,9

3,6