Indikatorer i Konjunktur­barometern

Indikatorer

Företag

Barometerindikatorn och andra indikatorer efter Indikator och Period

 

Februari 2018

Mars 2018

April 2018

Barometerindikatorn

109,6

108,8

110,4

Totala näringslivet

108,2

107,5

106,6

Tillverkningsindustri

114,7

115,2

120,3

Bygg- & anläggning (41+42)

106,1

110,5

112,2

Detaljhandel (SNI 45+47)

105,6

106,4

101,1

Tjänstesektorn

104,3

102,5

101,5


Hushåll

Hushållsindikatorer efter Indikator, Grupp och Period

 

Februari 2018

Mars 2018

April 2018

Konfidensindikator hushåll

 

 

 

Alla

104,1

100,8

100,3

Män

100,2

98,0

99,7

Kvinnor

107,0

104,0

100,0

Makroindex hushåll

 

 

 

Alla

102,3

99,5

99,1

Män

99,6

97,8

96,8

Kvinnor

104,5

102,5

102,3

Mikroindex hushåll

 

 

 

Alla

101,3

100,6

97,8

Män

97,0

98,0

97,9

Kvinnor

106,1

103,2

97,1

Hushållen efter Fråga, Serie, Grupp och Period

 

Februari 2018

Mars 2018

April 2018

Förväntad inflation om 12 månader

 

 

 

Exklusive extremvärlden

 

 

 

Alla

2,8

2,9

2,9

Män

2,7

2,8

2,7

Kvinnor

2,9

3,0

3,3