Indikatorer i Konjunktur­barometern

Indikatorer

Barometerindikatorn

Indikatorm efter Indikator och Period

 

Januari 2019

Februari 2019

Mars 2019

Barometerindikatorn

101,8

101,9

101,7

Företag

Indikatorm efter Indikator och Period

 

Januari 2019

Februari 2019

Mars 2019

Tillverkningsindustri (SNI 10-33)

111,2

113,0

107,5

Bygg & anläggning (SNI 41-42)

102,6

101,9

103,1

Detaljhandel (SNI 45 + 47)

100,9

97,6

98,6

Tjänstesektorn

95,6

93,8

98,9


Hushåll

indikatorhus efter Indikator, Grupp och Period

 

Januari 2019

Februari 2019

Mars 2019

Konfidensindikator hushåll

 

 

 

Alla

92,2

93,0

94,0

Män

90,4

88,7

91,6

Kvinnor

93,8

97,2

97,2

Makroindex hushåll

 

 

 

Alla

90,3

92,6

92,3

Män

88,6

90,1

90,0

Kvinnor

92,9

95,9

95,3

Mikroindex hushåll

 

 

 

Alla

94,1

94,2

95,4

Män

92,3

91,1

93,3

Kvinnor

94,9

95,9

98,4

hushallinfrant efter Fråga, Serie, Grupp och Period

 

Januari 2019

Februari 2019

Mars 2019

Förväntad inflation om 12 månader

 

 

 

Exklusive extremvärlden

 

 

 

Alla

3,4

3,5

3,1

Män

3,2

3,4

3,0

Kvinnor

3,7

3,6

3,3