Indikatorer i Konjunktur­barometern

Indikatorer

Företag

Barometerindikatorn och andra indikatorer efter Indikator och Period

 

Maj 2018

Juni 2018

Juli 2018

Barometerindikatorn

108,5

108,7

109,6

Totala näringslivet

106,1

108,3

106,6

Tillverkningsindustri

118,1

115,9

118,1

Bygg- & anläggning (41+42)

104,1

105,6

105,7

Detaljhandel (SNI 45+47)

103,3

105,4

97,2

Tjänstesektorn

101,3

104,4

103,7


Hushåll

Hushållsindikatorer efter Indikator, Grupp och Period

 

Maj 2018

Juni 2018

Juli 2018

Konfidensindikator hushåll

 

 

 

Alla

98,0

97,1

99,8

Män

95,4

95,9

99,9

Kvinnor

100,5

100,4

99,8

Makroindex hushåll

 

 

 

Alla

100,4

99,1

100,4

Män

98,8

97,4

98,2

Kvinnor

101,9

101,5

102,4

Mikroindex hushåll

 

 

 

Alla

95,8

94,3

96,0

Män

93,4

93,6

98,4

Kvinnor

98,8

97,0

95,1

Hushållen efter Fråga, Serie, Grupp och Period

 

Maj 2018

Juni 2018

Juli 2018

Förväntad inflation om 12 månader

 

 

 

Exklusive extremvärlden

 

 

 

Alla

3,1

3,4

3,5

Män

3,0

3,3

3,3

Kvinnor

3,2

3,5

3,8