2021-05-27

Extrafrågor till tillverkningsindustrin

Allt högre produktion inom tillverkningsindustrin

Andelen företag som svarar att produktionen har utvecklats positivt ökade från 5 procent i april till 13 procent i maj.

När Konjunkturinstitutet i april förra året började att ställa frågan om hur produktionen har utvecklats den föregående månaden så var andelen som svarade att produktion utvecklats positivt 8 procent. Därefter har andelen varierat mellan 4 och 6 procent. I maj svarar 13 procent att produktionen utvecklades positivt i april. Samtidigt svarar 51 procent av företagen att produktionen har påverkats negativt i någon utsträckning vilket är en minskning med 2 procentenheter jämfört med april.

Till de företag inom tillverkningsindustrin som svarat att produktionen minskat ställs en flervalsfråga om anledningen till denna minskning. Den vanligaste anledningen uppges i denna vara leveransproblem av insatsvaror följt av personalbrist. I maj svarar 74 procent av företagen att leveransproblem av insatsvaror är en anledning till att produktionen minskat, en ökning med 4 procentenheter. Samtidigt svarar 71 procent, en ökning med 24 procentenheter, av företagen att personalbrist är en anledning till att produktionen minskat. Avslutningsvis svarade även 43 procent, vilket är en minskning med 21 procentenheter, av företagen att minskad efterfrågan är en anledning till att produktionen minskat.

Då 51 procent av företagen i maj svarade att produktion har minskat på grund av coronaviruset innebär det att 37 procent (0,74 x 0,51) av samtliga företag uppger att de har haft så stora problem med leveranser av insatsvaror på grund av coronaviruset att det påverkat produktionen negativt. I april förra året var det 62 procent som svarade att produktionen minskat, av dessa var det 70 procent som svarade att leveransproblem var en anledning till att produktionen minskat, det motsvarar 43 procent (0,70 x 0,62) av samtliga företag.

Om undersökningen
Konjunkturinstitutet har från och med april månads Konjunkturbarometer lagt till två extrafrågor i enkäterna till företag och hushåll. Med hänsyn till att minska på företag och hushålls uppgiftslämnarbörda har Konjunkturinstitutet beslutat att i samband med september månads Konjunkturbarometern ställa dessa extrafrågor för sista gången. För tillverkningsindustrin kommer Konjunkturinstitutet dock att fortsätta att ställa frågan om hur produktionen varit föregående månad. Om företagen uppger att produktionen minskat ombeds de även fortsättningsvis att svara på anledningen till denna minskning.

Till denna undersökning samlades företagens svar in 30 april–19 maj.

Uppgifterna från extrafrågorna är inte en del av Sveriges officiella statistik och uppgifterna publiceras inte i Konjunkturinstitutets statistikdatabas. Resultatet från extrafrågorna publiceras i Excel-filen nedan.