2020-09-29

Extramätning företag

Små förändringar i omsättning

Andelen företag i näringslivet som upplevt en minskad omsättning de senaste två veckorna på grund av covid-19-pandemin är i princip oförändrad jämfört med förra undersökningen.

I totala näringslivet – där tillverkningsindustrin, bygg- och anläggningsverksamhet, handel och tjänstesektorn ingår – är det även i denna undersökning små förändringar jämfört med de senaste mätningarna. Det är fortfarande 58 procent av företagen som uppger ett omsättningstapp de senaste två veckorna jämfört med normalt. I maj var motsvarande andel 74 procent. Minskningen jämfört med i maj förklaras framför allt av att det är en mindre andel företag som svarar att de har ett tapp på upp till 50 procent av omsättningen.

Inom tillverkningsindustrin är det små förändringar jämfört med undersökningen för två veckor sedan. Andelen företag som svarar att de har ett omsättningstapp har minskat något. För två veckor sedan var det 56 procent av företagen som svarade att de har ett tapp, nu har den andelen minskat till 54 procent.

I den föregående undersökningen var det en större andel företag inom bygg- och anläggningsverksamhet som uppgav att de har ett omsättningstapp. Andelen ökade från att ha varit cirka 35 procent till att bli nästan 60 procent. I denna undersökningen har andelen minskat och är nu i nivå med tidigare resultat.

Andelen företag inom handeln som svarar att de har ett omsättningstapp har ökat något. Det var för två veckor sedan 47 procent av företagen som uppgav att de har ett tapp i sin omsättning jämfört med 51 procent nu. Motsvarande andel i maj var 64 procent.

Även för företag inom tjänstesektorn är det små förändringar jämfört medföregående mätning. Det var 62 procent som svarade att de hade ett omsättningstapp jämfört med normalt och nu är det 64 procent som svarar det. Resultatet från föregående undersökningen att en del företag svarar att omsättningen är högre än normalt kvarstår. En bransch som fortsatt har det tufft är hotellverksamheten. Ungefär sju av tio företag i branschen svarar att omsättningen är 50 procent eller lägre jämfört med det normala. Bland resebyråerna är läget ännu sämre där de flesta företag rapporterar om ett omsättningstapp på 76-100 procent.

I totala näringslivet svarar nu 26 procent av företagen att det finns en risk för avveckling vilket är en liten ökning jämfört med förra undersökningen.

Om undersökningen

En förändring, föranledd av coronaviruset och covid-19-pandemin, är att Konjunkturinstitutet varannan vecka sedan i maj, med ett uppehåll i juli, genomfört extraundersökningar av de företag som ingår i Konjunkturbarometern Företag. Undersökningen innehåller två frågor gällande hur företagets omsättning har påverkats av covid-19-pandemin samt hur företaget bedömer risken för att behöva avveckla sin verksamhet på grund av densamma.

Med hänsyn till det rådande läget samt att minska på företags uppgiftslämnarbörda har Konjunkturinstitutet beslutat att från och med oktober att göra dessa extraundersökningar endast en gång per månad. En annan förändring, som införs samtidigt, är att Konjunkturinstitutet endast kommer att fortsätta att ställa frågan om hur omsättningen har påverkats av covid-19-pandemin. Skulle behovet av mer frekvent information uppstå kan detta beslut omprövas.

Till denna undersökning samlades företagens svar in 21-23 september. Nästa extraundersökning publiceras den 20 oktober på Konjunkturinstitutets webbplats.

Uppgifterna från extraundersökningarna publiceras inte i Konjunkturinstitutets statistikdatabas. En tabell med resultatet från extraundersökningen publiceras nedan.