2020-06-16

Extramätning företag

Färre industriföretag uppger ett stort omsättningstapp

Alla sektorer i näringslivet rapporterar om ett fortsatt omsättningstapp jämfört med normalt och störst fall återfinns fortfarande inom tillverkningsindustrin och tjänstesektorn. Överlag är det små förändringar jämfört med undersökningen för två veckor sedan. En tydlig skillnad är dock att färre företag verksamma inom tillverkningsindustrin svarar att omsättningstappet är stort. Detta framgår av Konjunkturinstitutets senaste extramätning som publiceras i dag.

Tillverkningsindustrin och tjänstesektorn är de två sektorer i näringslivet som upplevt det största omsättningstappet under våren. Andelen företag verksamma i dessa sektorer som svarat att de har haft ett omsättningstapp de senaste två veckorna jämfört med normalt är i stort sett oförändrat. I båda sektorerna är det drygt 70 procent av företagen som rapporterar om ett omsättningstapp vilket i princip är oförändrat jämfört med svaren för två veckor sedan.

Inom tillverkningsindustrin är det däremot nu färre företag som svarar att tappet i omsättning är större än 50 procent. Nu är det fem procent av företagen som uppger det, för två veckor sedan var motsvarande siffra 13 procent. Det är framförallt företag verksamma inom investeringsvaruindustrin som rapporterar att omsättningen är högre jämfört med tidigare.

Inom bygg- och anläggningsverksamhet uppger nu fler företag än tidigare att de tappat i omsättning. Det är nu 64 procent av företagen som uppger det jämfört med knappt hälften för två veckor sedan. Även inom handel är det en ökning av företag som upplever ett tapp i omsättning, dock inte en lika stor ökning som inom bygg- och anläggningsverksamhet. 60 procent av företagen inom handel rapporterar nu att de har minskad omsättning.

Inom samtliga sektorer har risken för att verksamheten ska behöva avvecklas antingen minskat något eller förblivit oförändrad de senaste två veckorna. Risken för avveckling är fortsatt högst inom tjänstesektorn där nästan 40 procent av företagen svarar att det finns en risk, risken är lägst inom tillverkningsindustrin där 20 procent av företagen uppger att det finns en risk för avveckling.

Om undersökningen

Från och med den 11 maj tillfrågar Konjunkturinstitutet företag dels hur deras omsättning har påverkats de senaste två veckorna samt hur de bedömer risken för att deras verksamhet kommer att behöva avvecklas. Anledningen till dessa extraundersökningar är att det råder ett stort behov av ytterligare aktuell information om covid-19-pandemins ekonomiska effekter på näringslivet. Konjunkturinstitutet har beslutat att under perioden maj–juni skicka ut en extraundersökning varannan vecka till de företag som ingår i Konjunkturbarometern Företag. Svaren i de två första undersökningarna samlades in under perioden 11–13 maj respektive 25–27 maj. Svaren i den tredje undersökningen, som publiceras idag, samlades in den 8–10 juni. Om två veckor redovisas svaren från den fjärde undersökningen.

Uppgifterna från extraundersökningarna publiceras inte i Konjunkturinstitutets statistikdatabas. En tabell med resultatet från extraundersökningen publiceras nedan.