2020-05-19

Extramätning företag

Störst omsättningstapp för tjänstesektorn

Alla sektorer i näringslivet har drabbats av omsättningstapp och störst fall rapporterar tjänstesektorn där ungefär ett av tio företag uppger att omsättningen har minskat med mer än 75 procent. Nästan 15 procent av företagen inom tillverkningsindustrin uppger att omsättningen har mer än halverats jämfört med normalt. Detta framgår av resultaten från Konjunkturinstitutets första extraundersökning som publiceras i dag.

Huvudresultaten av undersökningen är att alla sektorer i näringslivet uppger att omsättningen har minskat de senaste två veckorna jämfört med normalt. Minskningen är kraftigast inom tjänstesektorn och tillverkningsindustrin men även företagen inom sektorerna bygg- och anläggningsverksamhet samt handel upplever kraftiga fall i omsättning.

Inom tjänstesektorn uppger 78 procent av företagen att omsättningen har minskat de senaste två veckorna, jämfört med 71 procent för tillverkningsindustrin. Hotell- och restaurangbranschen är en bransch som drabbats hårt av restriktionerna som införts för att begränsa smittspridningen. Hälften av företagen inom denna bransch uppger att omsättningen har minskat med mer än 75 procent.

Nästan en tredjedel av företagen inom tillverkningsindustrin uppger samtidigt att det finns en risk för att verksamheten ska behöva avvecklas. Inom tjänstesektorn uppger 40 procent av företagen en risk för avveckling, varav åtta procent av företagen bedömer risken som hög. Inom hotell- och restaurangbranschen uppger drygt en tredjedel av företagen att risken för avveckling är hög.

Om undersökningen

Från och med den 11 maj tillfrågar Konjunkturinstitutet företag dels hur deras omsättning har påverkats de senaste två veckorna samt hur de bedömer risken för att deras verksamhet kommer att behöva avvecklas. Anledningen till dessa extraundersökningar är att det råder ett stort behov av ytterligare aktuell information om covid-19-pandemins ekonomiska effekter på näringslivet. Konjunkturinstitutet har beslutat att under perioden maj–juni skicka ut en extraundersökning varannan vecka till de drygt 5 500 företag som ingår i Konjunkturbarometern Företag. Svaren i denna undersökning samlades in under perioden 11–13 maj och om cirka två veckor redovisas svaren från nästa undersökning.

Uppgifterna från extraundersökningarna är inte en del av Sveriges officiella statistik och publiceras inte heller i Konjunkturinstitutets statistikdatabas.