2021-11-11

KI-kommentar 11 november 2021

Arbetsutbudseffekter av höjda åldersgränser i pensionssystemet

I denna studie analyseras effekterna på arbetsutbudet och pensionsuttag av höjningen av den lägsta uttagsåldern och av garantipensionsåldern, som är en del av pensionsöverenskommelsen, utifrån ett teoretiskt perspektiv. Analysen görs med hjälp av modellen ASTRID.