2021-06-24

KI-kommentar juni 2021

Kvantitativa lättnader och monetär finansiering – lika men ändå olika

I denna kommentar beskrivs kvantitativa lättnader och monetär finansiering samt likheter och skillnader dem emellan. Dessutom diskuteras risker med att kvantitativa lättnader skulle kunna övergå i, eller börja uppfattas som, monetär finansiering.

Diskussionen visar bland annat på vikten av att centralbanker upprätthåller allmänhetens förtroende för att de ska klara av att uppfylla prisstabilitetsmålen (vanligen inflationsmål).