Inkomstpension och garantipension

Inkomstpension är en del av den allmänna pensionen. Varje år avsätts 16 procent av den pensionsgrundande inkomsten och andra skattepliktiga ersättningar till denna del av pensionen. Varje år bokförs pengarna på ett personligt inkomstpensionskonto. Pengarna fördelas sedan ut över hela pensionstiden. Garantipensionen är en annan del av den allmänna pensionen och är ett grundskydd för de som haft låg eller ingen arbetsinkomst under livet. Den baseras på hur stor inkomstpensionen är, hur länge man varit bosatt i Sverige och civilstånd.

Engelsk översättning

Engelsk förklaring

Publicerad 2019-01-08
Uppdaterad 2019-01-08