Etableringsprogrammet

Syftet är att nyanlända med uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande snabbt ska komma i arbete. En etableringsplan kan inrättas som innehåller SFI (svenska för invandrare), arbetsförberedande insatser och information om det svenska samhället, så kallad samhällsorientering. Samordningen sköts av Arbetsförmedlingen sedan etableringsreformen 2010.

Engelsk översättning

Engelsk förklaring

Publicerad 2019-01-08
Uppdaterad 2019-01-08