Budgetutrymme (reformutrymme)

Budgetutrymmet i staten visar utrymmet för nya finanspolitiska åtgärder för en specifik tidshorisont givet ett strukturellt sparande som är förenligt med överskottsmålet. Budgetutrymmet beräknas som skillnaden mellan det strukturella sparandet vid oförändrade regler i den offentliga sektorn och överskottsmålet.

Engelsk översättning

Engelsk förklaring

Publicerad 2019-01-08
Uppdaterad 2019-01-08