Underliggande inflation


Konsumentprisutvecklingen rensat för vissa delar av prisutvecklingen som beror på tillfälligheter, eller faktorer som inte direkt beror på marknadskrafterna i ekonomin. Faktorer som rensas bort kan exempelvis vara skatter eller ränteförändringar. Två exempel på mått på underliggande inflation som SCB publicerar är (utvecklingen i) konsumentprisindex med fast bostadsränta (KPIF) och konsumentprisindex med fast ränta och konstant skatt (KPIF-KS). Båda dessa exkluderar den direkta effekten av ränteförändringar på konsumentpriserna. Den senare exkluderar även den beräknade direkta effekten av ändrade skatter och subventioner på konsumentpriserna.

Engelsk översättning

Engelsk förklaring

Publicerad 2015-07-21
Uppdaterad 2019-01-08