KIX

KIX ("kronindex") är ett geometriskt kedjeindex där vikterna bygger på totala flöden av bearbetade varor och råvaror för 32 länder. Vikterna tar hänsyn till såväl export-, import- som "tredje lands"-effekter. Vikterna uppdateras varje år, och baseras på data med några års tidsfördröjning. (se även https://www.konj.se/var-verksamhet/sa-gor-vi-prognoser/kronindex-kix.html)

Engelsk översättning

Engelsk förklaring

Publicerad 2018-10-09
Uppdaterad 2018-10-09