Utgiftstak


Den maximala nivån för statens utgifter, det vill säga en gräns för hur mycket pengar staten får spendera varje år. Räknas med undantag för statsskuldsräntorna men med tillägg för utgifterna i ålderspensionssystemet. Riksdagen fattar beslut om var gränsen ska ligga, på förslag av regeringen. Utgiftstaket är ett av de tre budgetpolitiska målen som ingår i det finanspolitiska ramverket (se även Balanskrav ovan, och Överskottsmål nedan).

Expenditure ceiling

The maximum permissible level of central-government expenditure; it thus limits how much the central government is allowed to spend each year. The Government proposes, and Parliament decides, what the limit will be. The total expenditure subject to ceiling is central-government budget expenditure exclusive of interest on central-government debt and disbursements from the old-age pension system.

Publicerad 2015-07-21
Uppdaterad 2019-01-08