Styrränta


Det huvudsakliga instrument med vilket en centralbank i ett valutaområde bedriver penningpolitik. I Sverige kallas den viktigaste styrräntan reporänta, se ovan, i euroområdet refiränta och i USA Fed funds ränta. Styrräntan bestämmer kostnaden för banker när de lånar kortfristigt hos en centralbank. Genom att kontrollera bankernas kostnad för likviditet reglerar centralbanken penningmängden i ekonomin.

Engelsk översättning

Engelsk förklaring

Publicerad 2015-07-21
Uppdaterad 2019-01-08