Balansindex 

Ska fastställas av regeringen när den automatiska balanseringen i pensionssystemet är aktiverad, det vill säga när skulderna i pensionssystemet överstiger tillgångarna. Då understiger balanstalet för det aktuella året 1,0000. Används för att indexera pensionsbehållningar och pension när den automatiska balanseringen i pensionssystemet är aktiverad. Balanseringen pågår till dess att balansindex når samma värde som inkomstindex. Balansindex baseras på produkten mellan balanstalet och inkomstindex.Publicerad 2015-07-20
Uppdaterad 2019-01-08