Ohälsa


Inkluderar här både personer som är sjukskrivna (med sjuk- eller rehabiliteringspenning) och personer som får sjuk- eller aktivitetsersättning (tidigare benämnd förtidspension).

Ill health

The statistics on ill health include both persons who are sick-listed (and receiving sickness allowances and sick pay, including the waiting period) and persons with disability pensions.

Publicerad 2015-07-16
Uppdaterad 2018-10-02