Ofinansierade åtgärder


Finanspolitiska beslut om ökade utgifter och/eller minskade skatter som inte är finansierade via beslut om lika stora minskade utgifter och/eller höjda skatter på något annat område. Ofinansierade åtgärder minskar därmed den offentliga sektorns finansiella sparande och har i normalfallet en positiv effekt på BNP.

Engelsk översättning

Engelsk förklaring

Publicerad 2015-07-16
Uppdaterad 2018-10-09