KPIX


Ett tidigare underliggande konsumentprismått där räntekostnader för egna hem och direkta effekter av förändringar av skatter och subventioner har exkluderats från totala KPI.

CPIX, (previously UND1X)

Measure of underlying inflation, is customarily used by the Riksbank as a guide in setting monetary policy. Unlike the Consumer Price Index (CPI), the CPIX excludes mortgage interest cost for owner occupied homes and the direct effects of changes in indirect taxes and subsidies.

Publicerad 2015-07-15
Uppdaterad 2019-01-08