Konsumentprisindex, KPI


Officiellt konsumentprisindex som fastställs månadsvis av Statistiska centralbyrån. Syftet är i första hand att mäta förändringen i levnadskostnaden för svenska hushåll till en bibehållen standard. Indexet används ofta som ett mått på konsumentprisinflationen. Bildlig benämning av sammansättningen av varor och tjänster som konsumeras.

Engelsk översättning

Engelsk förklaring

Publicerad 2015-07-15
Uppdaterad 2019-01-08