Konjunkturjusterat sparande


Beräkning av vad det offentligfinansiella sparandet skulle vara vid ett balanserat resursutnyttjande (neutral konjunktur) och en normal sammansättning av viktiga skattebaser. Benämns oftast strukturellt sparande och anges som andel av potentiell BNP.

Cyclically adjusted net lending

A measure of net lending as it would be with the economy in a normal state.

Publicerad 2015-07-14
Uppdaterad 2018-10-09