Inflationsmål


Centralbankers målsättning för prisutvecklingen i ett land, i regel uttryckt som utvecklingen i ett konsumentprisindex. Det är detta mål penningpolitiken syftar till att uppnå. Centralbanken kan dessutom ha andra målsättningar såsom hög sysselsättning och finansiell stabilitet.

Riksbankens egna inflationsmål är för närvarande att hålla inflationen i Sverige mätt med konsumentprisindex beräknad med fast bostadsränta, KPIF, kring 2 procent per år.

Engelsk översättning

Engelsk förklaring

Publicerad 2015-07-14
Uppdaterad 2019-01-08