Företagstjänster


Konjunkturinstitutets benämning av branscherna 69–82 enligt SNI 2007. Kallas också huvudgrupp M-N. Det inkluderar företag med huvudsaklig verksamhet inom alltid från juridik, forskning, reklam, uthyrning, fastighetsservice, med mera. Merparten av dessa har andra företag eller myndigheter som huvudsaklig kundgrupp, men företagen kan också ha privata hushåll som kunder.

Engelsk översättning

Engelsk förklaring

Publicerad 2015-07-13
Uppdaterad 2019-01-08