Detaljhandel


Definieras som branschen 47 enligt SNI 2007, och ibland även 45. Avser i huvudsak handel med försäljning till konsumenter och andra enskilda kunder som var och en köper mindre mängder varor vid enskilda tillfällen, till skillnad från partihandel som riktar sig till annan handel eller stora kunder som var och en köper större partier produkter (partihandeln är SNI 46 enligt SNI 2007 och ingår alltså inte i detaljhandeln).

Engelsk översättning

Engelsk förklaring

Publicerad 2015-07-13
Uppdaterad 2019-01-08