Dagkorrigering


Korrigering av utvecklingen i en variabel för inverkan av skillnader i antalet arbetsdagar mellan perioderna. Synonymt med kalenderkorrigering. Den dagkorrigerade utvecklingen skall spegla den utveckling som hade observerats om antalet arbetsdagar varit desamma under de två månader, kvartal eller år som avses i jämförelsen.

Calendar adjustment

Means that the data have been corrected for the effect of differences in the number of working days.

Publicerad 2015-07-13
Uppdaterad 2019-01-08